Araştırma ve Topluluk Çözümleri Birimi

Araştırma ve Topluluk Çözümleri Birimi, belirlenen sorunları ele almak üzere veri bilimcileri, kent sosyologlarını, antropologları, hukukçuları, mimarları ve şehir plancılarını bir araya getiren disiplinler arası bir çekim merkezi olacaktır. Araştırma; barınma, gıda ve eğitim gibi kent hakkıyla ilgili temel toplumsal sorunlara odaklanacaktır. Bu birim aynı zamanda yerel düzeyde halkın karşılaştığı en acil sorunlara özgün ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için hemşerilerle birlikte çalışacaktır. Bu doğrultuda birim şunları yapacaktır:

a) Saha çalışmasının kapsamını ve yöntemini belirlemek, saha çalışmasının pratik ihtiyaçlarını saptamak ve bunları hayata geçirmek,

b) Sahada toplanan veriyi ve kentin sosyo-ekonomik dokusu hakkında mevcut diğer kaynakları analiz etmek,

c) Eğitim ve savunuculuk biriminin çalışmasına katkıda bulunacak ve yerel yönetim kurumları, akademisyenler ve STK’lar için kaynak teşkil edecek basılı ve çevrimiçi kaynakları (bilgi notları, makaleler) geliştirmek,

ç) Kent hakkı alanında, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırma kurumları ve STK’lar ile iş birliği kurmak ve geliştirmek,

d) Merkezin desteklediği yerel girişimlerin etki ve sonuçlarını izlemek,

e) Düzenli temas ve toplantılar aracılığıyla bir yerel aktörler ağı oluşturmak,

f) Diğer kolektif oluşumlarda biriken deneyimleri de dikkate alarak, yerel düzeyde yurttaşların karşılaştığı sorunları ele almak üzere strateji ve çözümler geliştirmek,

g) Hemşerilerin gereksinim ve taleplerini merkeze alacak biçimde katılımcı karar alma süreçleri ve birlikte yönetim mekanizmaları geliştirmek,

ğ) Kooperatifler, ortak bahçeler, mutfaklar gibi yerel kolektif girişimlere mali ve lojistik destek sağlamak,

h) Hem bilgi ve deneyim paylaşımı hem de topluluk çözümlerinin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılmasını güvenceye almak için Türkiye’deki ve yurtdışındaki diğer girişimlerle bağ kurmak.

Birim Yöneticisi: Aydın Arı

İletişim: aydinari68@gmail.com

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi