Arka Plan

İzmir Kent Hakkı Merkezi projesine başlıca iki örgüt öncülük etmektedir: the Centre for Democracy and Peace Research (CDPR) ve İzmir Dayanışma Akademisi (İDA).

CDPR 2017’de Londra’da Barış için Akademisyenler – İngiltere grubunun sekiz üyesi tarafından kurulan ve bu üyelerin gönüllü olarak çalıştığı bir örgüttür. Kuruluşundan beri Türkiye’deki Barış için Akademisyenlere ciddi miktarda acil yardım hibesi ve dayanışma akademilerine destek projeleri gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte eleştirel bilginin üretimi ve yayılması ile düşünce özgürlüğünün desteklenmesini amaçlayan projeleri olmuştur. Bunların yanı sıra, hak ihlallerinin görünür kılınması için İngiltere’de çeşitli panel ve etkinlikler düzenlemiştir.
CDPR, orta vadeli planları söz konusu olduğunda yeni bir aşamaya gelmiş durumdadır. Türkiye’de daha önceki projelerinde tanışıp birlikte çalıştığı kurumlar ile birlikte proje geliştirip uygulamakta, bunu da iki şekilde yapmaktadır: Türkiyede geliştirilen projelere fon bulma ve teknik destek yardımı ya da doğrudan birlikte proje geliştirme. İDA ile birlikte geliştirdiği İzmir Kent Hakkı Merkezi projesinin yanı sıra, Kültürhane (Mersin) ile birlikte başlanan Ansiklopedi: Yüz Sene Yüz Nesne projesi bu kapsamdadır.
İDA İzmir’deki, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnini imzalayan ve üniversitelerinden ihraç edilen akademisyenlerce kurulmuş bir platformdur. Ancak İDA sadece Barış Akademisyenleri ile sınırlı olmayıp Türkiye’de barışa katkı sağlamayı amaçlayan diğer kuruluşların bir bileşenidir. Evrensel akademik değerleri talep etmek, bilimsel araştırmayı ve eleştirel düşünmeyi yaymak için de kurulmuş bir platformdur. Bu bağlamda İDA, sadece üniversitelerinden ihraç edilmiş akademisyenleri değil hali hazırda üniversite içinde veya dışında yer alan bilim insanlarını da kapsar. Bilimsel toplantılar, konferanslar ve çeşitli akademik faaliyetler düzenler; yerel ve ulusal düzeyde akademik özerklik için mücadele yürütür ve yerel ve ulusal meselelere bilimsel araştırma ve eleştirel düşünce temelinde müdahale etmeye çalışır. Sivil toplumla yakın ilişki içindedir. İDA, halihazırda, CDPR’la ortak olarak yürüttüğü İzmir Kent Hakkı Merkezi projesinin yanı sıra, Yeni Medya projesinin de yürütücüsüdür.
İzmir Kent Hakkı Merkezi projesi, aynı zamanda çok sayıda kişi ve oluşumun, yanı sıra İzmir Barosu’nun desteğini almaktadır.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi