Başka Bir Atölye

Başka Bir Atölye

Başka Bir Atölye (b1a), ağırlıklı olarak mimarlık disiplininden gelen kişilerden oluşmakla birlikte, mimarlık dışındaki disiplinlerin de katılımıyla “sınır”ı tartışmaya açar. Çünkü sınırlar insan icadıdır ve mekân üretimi sadece mimarların meselesi değildir. b1a sadece sınırları değil, sınırlarla çok yakından ilişkili olan sınıf, mülkiyet, adalet, eşitlik, ekoloji, cinsiyet, türler, doğa, eğitim ve diğer tüm toplumsal bağlamları da yer-mekân üzerinden tartışmaya açar.

2011’de çalışmalarına başlayan ve 2015 Eylül’ünde Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü ile organik bağlarla yola çıkan b1a, mimarlık eğitim ortamının birey-toplum üzerindeki etkilerini dert edinir. b1a aktivisttir, daha iyi, eşit, adil ve özgür bir dünya için ortaklıklar kurar, kesiştiği gruplar vardır, imkânlarını onlarla paylaşır, birlikte eyleme geçer. Hayatın gündelik sıradan şeylerden ibaret olduğunu düşünerek parçası olduğu veya gözlemlediği yereli araştırır, yerelden gelen talep üzerine yerele hizmet eder. b1a başka bir dünya yolunda başka bir mekân algısı ve üretimini düşler, araştırır, deneyler.

Başka Bir Atölye 2018 Eylül’ünden itibaren güncellenerek çok disiplinli üretimlerini sürdürmektedir.

“Gündelik hayat deneyimleri sözlüğü” takibe almaya değer.

Kurucularından Gül Köksal’ın b1a hakkında bir yazısı.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi