Araştırma ve Topluluk Çözümleri Birimi

Araştırma ve Topluluk Çözümleri Birimi, belirlenen sorunları ele almak üzere veri bilimcileri, kent sosyologlarını, antropologları, hukukçuları, mimarları ve şehir plancılarını bir araya getiren disiplinler arası bir çekim merkezi olacaktır.

Eğitim ve Savunuculuk Birimi

Eğitim ve Savunuculuk Birimi; yurttaşı güçlendirmeye dönük kent hakkı bilgi ve kaynaklarını üretmek, hukukî mücadele araçlarını geliştirmek, bu kaynaklarla araçları yaygınlaştırmakla görevlidir.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi