Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Merkezi (CEİM)

“Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi için gerekli kamusal ve sivil kapasitenin güçlendirilmesi” amacıyla 2011 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) aralarında akademisyenlerin, profesyonellerin ve STÖ yöneticilerinin de bulunduğu üyelerden oluşur. Başkanlığını Prof. Dr. Gülay Toksöz yapmaktadır. Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) derneğin bilgi ve veri tabanıdır. Burada eğitim materyalleri, e-kütüphane, eşitlik izleme söyleşileri, izleme göstergeleri ve endeksler bulunur. CEİD’in alanında çok sayıda tamamlanmış ve devam eden projesi vardır.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi