CUMHURİYET MAHALLESİNDE KADINLAR İÇİN HUKUK YÖNLENDİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

İzmir Kent Hakkı Merkezi (İKHM) kent hakkını, yola çıktığı günlerde, hem kent yönetimine katılım ve ortak yaşam alanlarının ortaklaşa yönetimi hem de pratik yerel topluluk temelli çözümler vasıtasıyla, bireysel ve kolektif kapasiteleri geliştirmeyi amaçlayan bir kavram olarak ele aldı. Bu kapsamda, hemşehri girişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, güçlendirici hukuk eğitimleri, destek programları ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılması önemsendi. Yerel düzeyde halkın karşılaştığı sorunlara özgün ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek gayreti, bu arayışın bir parçası oldu.

Pilot çalışma mahallemiz olan Karşıyaka-Cumhuriyet Mahallesinin kadın sakinleriyle yerel hukuk yönlendiricisi çalışmaları yürütmek fikri bu arka plana yaslanıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan, sesi az duyulan, güçsüzleştirilmiş kadın yurttaşları haklarını bilme ve savunma yönünden güçlendirmek amaçlandı. Mahallede yürüttüğümüz saha araştırmasının sonuçlarından biri kadınların haklarını bilmedikleri ve erişemedikleri idi. Bu saptamaya kadınların haklarını öğrenme isteklilikleri eşlik ediyordu. Bu bulgulara dayanarak, mahallede gönüllü olmuş kadınlara temel düzeyde uygulamalı haklar eğitimi verilerek, bu eğitimi tamamlayan kadınların “hukuk yönlendiricisi” olarak mahalledeki diğer kadınlara yardımcı olacağı bir model tasarlandı.

Buna göre, bilgi ve farkındalığın yetersiz olduğu kabul edilen temel haklar konusunda hemşehrilerin kavrayışını ve adalete erişim olanaklarını artırmak; bireysel ve kolektif hak arama kapasitelerini geliştirmek; kent yönetimine ve kararlara katılımlarını güçlendirmek ve ortak yaşam alanlarının ortak yönetilmesi becerisini kazandırmak hedeflendi.

Bu çerçevede, İKHM Eğitim ve Savunuculuk Birimi kadınlara yönelik bir toplumsal hukuk eğitimi atölyesi tasarladı. Dört modülden oluşan eğitim, 22 Nisan 2022 Cuma günü başladı ve Mayıs ayının ilk yarısında tamamlanacak. Eğitime, mahalleden 7 kadın katılıyor. Yerel hukuk yönlendiricilerinin, çevrelerindeki kadınların hukuki desteğe ihtiyaç duymaları halinde temel yönlendirmelerde bulunmaları bekleniyor. Eğitim tamamlandıktan sonra bir takip ve destek mekanizmasının da oluşturulması planlanıyor.        

 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi