Derin Yoksulluk Ağı

Kent yoksulluğu alanında onlarca yoksul mahallede hak temelli çalışmalar yapan bir dayanışma ağıdır. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların hak ve ihtiyaçları üzerine çalışan ve bu gruplarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Çimenev gönüllüleri tarafından, Aralık 2019’da kurulmuş. “Derin yoksulluğun ortadan kaldırılması ancak bütüncül ve önleyici politikalarla mümkündür. Yoksulluğu sadece gelir düzeyine ve göstergelere indirgeyemeyiz. Bu aynı zamanda bir sosyal dışlanma ve eşitsizlik durumudur. Derin yoksulluk yaşayanların öncelikle gıda, barınma, sağlık, eğitim, giysi, psikososyal destek gibi temel haklarına erişmeye ihtiyaçları vardır. Amacımız bu temel haklara erişimi destekleyecek projeler üretmek, derin yoksulluk için kalıcı çözüm yaratacak öneriler geliştirmek, raporlamak ve bu önerilerin hayata geçmesini takip etmektir.”

“Yoksulluk ekonomik göstergelerin yanı sıra bir sosyal dışlanma ve sistematik eşitsizlik durumudur, derin yoksulluk ise açlık sınırının altında yaşama, temel beslenme, bakım, barınma, sağlık, psikososyal destek giderlerini karşılayamama durumudur. Diğer bir deyişle kişinin her gün o günün nasıl geçeceğini, ne yiyeceğini, bazen nerede uyuyacağını, temiz suyu nereden bulacağını, bebeğin altını değiştirecek bezin yenisini, çocuğa içirecek sütü, eczaneden alınması gereken ilacın ödemesini düşünmesi ve bu düşüncelerin durmaksızın çocuğundan yaşlısına her aile ferdinin zihninde dolaşmasıdır derin yoksulluk. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasının insanların ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalmadan eğitime devam etmesi, sağlık hizmetlerine eşit derecede erişebilmesi, ihtiyaçlarını ifade edebilmesi ve hakkını arayabilmesi, adalet sistemine erişebilmesi, politik temsiliyet, sömürüsüz iş ortamları yani kısaca insan haklarından yararlanabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış tüm politika önerilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde insanın ekonomik, kültürel, sosyal, politik ve sivil haklarını koruyan sözleşmelere dayandırılması gerekir.”

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere Çağrıları özellikle önemli: Derin Yoksulluk Yaşayan Bireyler için Acil Eylem Planı

Derin Yoksulluk Ağı

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi