Eğitim ve Savunuculuk Birimi

Eğitim ve Savunuculuk Birimi; yurttaşı güçlendirmeye dönük kent hakkı bilgi ve kaynaklarını üretmek, hukukî mücadele araçlarını geliştirmek, bu kaynaklarla araçları yaygınlaştırmakla görevlidir. Bu amaçlarla avukatlar, akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin desteğine de başvurur. Birim, amaçları doğrultusunda şunları yapacaktır:

a) Erişilebilir Toplumsal Hukuk Eğitimi materyallerini Türkçe ve ilgili diğer dillerde çevrimiçi ve matbu formlarda üretmek ve dağıtmak,

b) Dezavantajlı yurttaşlara ulaşmak ve hakları konusunda bilgilendirmek için sahada bilgilendirme oturumları düzenlemek,

c) Belediye ile yakın iş birliği içinde belediye personeli ve STK’lar için eğitimler düzenlemek,

d) Merkezin amacı kapsamındaki haklar konusunda politika üretenlerin farkındalığını artırmak ve yurttaşları kentsel sorunlara çözümler geliştirmede aktif rol almaya cesaretlendirmek üzere danışmanlık yapmak.

Birim Yöneticisi: Av. Evren Çıldır

İletişim: evren.cildir@hotmail.com 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi