EKOKENT

EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi), kent odağında çalışan kişi ve kurumları iletişimin disiplinlerarası doğasında bir araya getirmek üzere faaliyet gösteriyor. Kenti bizzat bir iletişim aracı ve ortamı olarak konumlandıran Merkezin amacı, kent ve iletişim ile ilintili konularda yapılacak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek, ayrıca bu alanlarda kamuya açık etkinlikler düzenlemektir. EKOKENT’te yürütülen araştırma ve uygulama faaliyetlerinin önceliği, kentin ilgili taraflarıyla ortak bir zeminde çalışarak somut kazanımlar sağlamaktır. Başlıca çalışma alanları arasında sağlık iletişimi, göç ve mülteciler, çocuklar ve gençler, çevre iletişimi, kültür ve sanat, veri ve haritalama, mimari, şehir/bölge planlama, dayanıklılık, afet iletişimi, sosyal dönüşüm ve kalkınma amaçlı iletişim, sürdürülebilirlik ve kolektif hafıza/bellek yer almaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOKENT

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi