İDA Kent Hakkı Söyleşileri 10 – Cahit Akın – Kent-içi Ulaşım ve Şehir Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin onuncusu, Cahit Akın’ın katılımı ile 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yapıldı. 

Kendini, emekliliğinde, “tüm vaktini okuyup araştırmaya ve ilgi alanlarını çoğaltmaya yöneltmiş bir kent okuryazarı” olarak tarif eden Akın, Twitter’dan @sehirhakki hesabında izleyenlerine ulaşıyor ve aynı zamanda https://sehirhakki.wordpress.com/ blogunun yöneticisi.

Sevgili Cahit Akın, çok katmanlı ve çok derinlikli sunumuna Avrupa Kentsel Şartı’nın ulaşım ve dolaşımla ilgili prensiplerini anarak başladı ve ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki yolculuk örüntülerine dair bazı veriler sundu.

Konuşmasına bisiklet-eksenli kent içi ulaşım düzenlemelerine ağırlık vererek devam eden Akın, “Bisikletli ulaşımda hakkaniyet nedir, nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıtını şöyle verdi: 

“Ona en çok kimin ihtiyacı varsa, ondan en fazla faydayı kimler sağlayacaksa o öncelik edinmelidir. Ulaşımda bisiklet kullanan Amerikalıların çoğunluğu yoksul ve renkli insanlar. Bisikletlilere yazılan cezalarda da onlar çoğunlukta. Amerika’da bisiklet aktivistlerinin çoğunluğu ise Beyazlar. Bisikleti daha çok rekreatif amaçlı kullanıyorlar ve gelir düzeyi bakımından orta halliler. Bu aktivistlerin o kullanıcıların farklılaşan ihtiyaçlarını anlayıp kavraması ne kadar mümkün? Çoğu bisiklet aktivisti sanıyor ki, bisiklet kullanımını artırmanın en kestirme yöntemi bisiklet yolu yapmak. Ama öyle olmuyor. Herkes bisiklete binmek istemiyor. Bisiklet yolu yapsan da istemiyor. İnsanlar ile ulaşım arasındaki ilişki bu kadar sade değil. Ulaşım, duygularla, sosyal statüyle çok yakından ilişkili bir mesele. Özel otomobil mesela, bir statü simgesi.”

Ulaşım meselesiyle toplumsal eşitsizlik vektörleri, sosyal hareketler, Türkiye siyaseti ve tarihi ve nihayet bir başka şehir tahayyülü arasındaki bağları olanca çarpıcılığıyla açıklığa kavuşturan Akın’ın konuşması, katılımcıların soru ve katkılarıyla devam etti.         

Daha fazla bilgi ve söyleşiyi dinlemek için tıklayınız

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi