İDA Kent Hakkı Söyleşileri 11 – Remzi Altunpolat – Kent Mekânında LGBTİ+ Olmak

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin on birincisi, Remzi Altunpolat’ın katılımı ile 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yapıldı. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını yapan Ayten Alkan, “güvercinlerin, köpeklerin, kedilerin, insanların tedirginlik yaşamayacağı bir dünya için mücadeleye kararlı oldukları”nı söyleyerek, öldürülüşünün 15. yılında Hrant Dink’i anarak programı başlattı.

15 yılı aşkın süredir LGBTİ+ aktivizmi içerisinde yer alan Remzi Altunpolat da sözlerine, son zamanlarda İzmir’de yaşanan transfobik nefret cinayetleri ve saldırılarına dikkat çekerek başladı.    

Sevgili Remzi Altunpolat sunumunda hâkim cinsiyet rejiminin ikincilleştirdiği, yok saydığı, görünmez kıldığı LGBTİ+’ların mekânla/kentle ilişkilerindeki fiziksel, simgesel, sosyo-ekonomik ve siyasal özgüllükleri, LGBTİ+’ların mekânı deneyimleme biçimlerini, kent mekânlarını kullanımda ve kentsel hizmetlere erişimde LGBTİ+’ların deneyimledikleri eşitsizlikler ile ayrımcı ve dışlayıcı pratikleri, “queer mekânlar”ı ele aldı. Altunpolat, mekânın hafızanın da gömülü olduğu bir kaba benzeyişi, kentin aynı zamanda bir akışkanlık ve temaslar alanı oluşu, mekânların da “queer”leşebileceği gibi pek çok uğrağı LGBTİ+’ların deneyimleri etrafında değerlendirdi.  

“Bazen sözde katılımcılık mekanizmaları devreye sokulabiliyor. Bu katılımcılık LGBTİ+ için neyi ifade ediyor? ‘LGBTİ+ dostu’, ‘kadın dostu’ ne demek? Dostluğu nasıl anlamak gerekiyor? Çünkü bir erkek-kardeşlik var. Gerçek bir politik dostluk, birbirimizden beslenmeyle söz konusu olabilir. Numunelerin ötesine geçmek nasıl olanaklı olabilir? Ya da sadece bilgilendirilmenin ötesine geçmek? Kararların oluşma sürecine dahil olmak ve sonrasında bunlar üzerinde denetimle olanaklı bu. Bu, kendi gündelik hayatın ve kendi bedenin üzerinde denetim demek. Numuneciliğin ötesine geçen bir anlayışa ihtiyacımız var” diyen Altunpolat, LGBTİ+’ların rahatça girip çıkamadığı kamusal alanların eksik kamusal alanlar olduğunun da altını çizdi. Sevgili Altunpolat konuşmasını, “Bizim birtakım müşterekler üzerinde buluşabilmemiz gerekiyor. Bu, aynılaşmak değil. Belirli hedeflere ulaşabilmek için birleşebilmek demek. Ve birbirimizi değiştirebilmek, dönüştürebilmek demek” diyerek sonlandırdı.         
Remzi Altunpolat’la yapılan söyleşinin tamamını İzmir Kent Hakkı Merkezi Youtube Hesabı‘ndan dinlemek olanaklı.

 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi