İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin beşincisi Dr. Leyla Bektaş Ata’nın “Gecekondulu Kadınların Mekân Deneyimleri ve Kent Hakkı” konulu söyleşisi ile devam etti. 

Dr. Bektaş Ata, birinci ve ikinci kuşak kadınların kent hayatına katılım bakımından erkeklerle eşit olmadığını fark ettiğini ve bu nedenle de Limontepe’deki kadınlar üzerine çalışmaya karar verdiğini belirterek, kadınların yalnızca bir sebepleri varsa kentsel kamusallıkta var olabildiğini, ancak erkeklerin kentte amaçsızca dolaşabildiğini vurguladı. Mahallede yaşayan kadınların çoğunun İzmir’in en merkezi yerlerini dahi görmediğini ekleyerek, iki mahalleli kadının İzmir’e yönelik deneyimlerini gösteren bir videoyu izleyicilerle paylaştı. 

Birinci kuşak kadınların kente katılımı önündeki engellerin kadınların gecekondu hayatı içinde sağlık olarak çok iyi durumda olmaması, evdeki roller bakımından kadınların üzerindeki ağır yük ve kadınların kendini kentli olarak görmemesi gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, ikinci kuşak kadınların daha çok toplum baskısı, ekonomik yoksunluklar ve mahallede kreş, bakım evi gibi yerlerin olmaması gibi sebeplerle kentsel kamusal hayata yeterince katılamadığına dikkat çekti. Mahalledeki sokakların kamusal alanın bir parçası olmaktan ziyade evleri birbirine bağlayan koridorlar gibi bir vazife gördüğünü ve mahallelinin bu yüzden sokağa ve sokaktaki kadına müdahale etme hakkı bulduğunu ekleyen Dr. Bektaş Ata, kadınların bu baskıyı kırmak amacıyla yedek kıyafet taşımak ve duymazdan gelmek gibi yöntemler geliştirdiğini söyledi.

Çeşitli görseller ve grafiklerle desteklenen ve Bilge Martan’ın kolaylaştırdığı söyleşi, izleyici sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Daha ayrıntılı bilgi ve söyleşiyi dinlemek için tıklayınız.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi