İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin yedincisi Av. Arif Ali Cangı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Av. Cangı, özellikle pandemiyle birlikte kent üzerine yeniden düşünmeye başladığını ifade ederek konuşmasına başladı. Pandemi ve küresel iklim krizinin insanın kentteki mevcut yaşamının sürdürülebilir olmadığının en büyük göstergesi olduğunu ve insanlığın dünyadaki yaşam alışkanlıkları bakımından bir değişime zorunlu olduğunu ifade etti. 

Kentlerin ortak kullanım alanlarının savunulmasına dair birçok mücadelenin müşterekler kavramı üzerinden anlamlandığını söyleyen Cangı; Gezi, Wall Street ve Tahrir eylemlerini örnekler olarak andı. Kentlerin de her cins ve sınıftan insanın istemese ya da tercih etmese bile müşterek yaşam kurduğu mekânlar olduğuna ve toplumsal ilişkilerin kent üzerinden yeniden üretildiğine dikkat çekti. 

İzmir özelinde çevre ve kent bakımından çok ciddi sorunlar olduğunu aktaran Cangı, İzmir’in Çernobil’i olarak adlandırılan Gaziemir’deki kurşun fabrikası ve Aliağa’nın çok uzun bir süredir kendi kapasitesini artan bir kirlilik başta olmak üzere Gördes Barajı’nda, Efemçukuru’nda, Gediz Deltası ve Körfez’de çok ciddi çevre problemleriyle karşı karşıya olunduğunu iletti. 

Çözümün kente ve doğaya bakışın değişimiyle mümkün olduğunu ifade eden Av. Cangı, insanın doğanın hakimi olmadığını anlaması ve ancak doğaya uyum gösterme becerisini yeniden üretmesiyle çözümün geleceğini düşündüğünü aktardı. 

Söyleşi katılımcıların yönelttiği soruların cevaplanması ile sona erdi. 

Daha ayrıntılı bilgi ve söyleşiyi dinlemek için tıklayınız.

 

 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi