İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin sekizincisi, Pelin Pınar Giritlioğlu’nun katılımı ile 20 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti.

Şehir ve Bölge Planlama disiplininden gelen Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda çalışıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası yöneticiliği yanı sıra 2010’dan bu yana İstanbul BŞB Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı’nda Oda temsilcisi olarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Giritlioğlu, barınma hakkına Türkiye tarihi çerçevesinden bakarak konuşmasına başladı. Konut sorununun ortaya çıkmaya başladığı Cumhuriyetin erken dönemlerinde bile kira regülasyonu, lojman üretimi gibi uygulamalarla sorunun aşılmaya çalışıldığını ifade etti. Anayasalarda barınma hakkının gelişimini aktardı. 1961 Anayasasında sosyal hakların içinde sayılan barınma hakkının gerekçesi olarak yazılan şu ifadenin doğru bir tespit yaptığının altını çizdi: “Sosyal Devlet, herkese barınacak bir yer sağlamanın çarelerini arayıp bulmak ve gerçekleştirmek zorundadır. İnsan gibi barınmanın asgari imkânlarına sahip olmayan kimseler için mesken dokunulmazlığı hatta mülk edinme hakkı kâğıt üstünde duran boş laflardan daha fazla bir değere sahip olamaz.”

1980’den itibaren neo-liberal kentleşme politikaları paralelinde, barınma hakkının sosyal bir hak olmaktan uzaklaşmasını örnekleriyle aktardı. Bugüne dek bütüncül bir konut politikası üretilemediğini, anlık, geçici, palyatif çözümler peşinde koşulduğunu, sosyal ve ekonomik bir hak olarak barınma hakkını güvenceye alacak, sosyal adaleti hedefleyen bir politik yaklaşım olmadığını vurguladı.

Özellikle 2000’li yıllarda benimsenen politikaların ek sorun alanları yarattığını belirterek konut politikası üretiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, örneklerle saydı.

Ekibimizden Ayten Alkan’ın moderasyonu üstlendiği söyleşi, izleyenlerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. Söyleşi herkese açık olarak İKHM YouTube kanalı üzerinden yayımlandı.

Daha ayrıntılı bilgi ve söyleşiyi dinlemek için tıklayınız.

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi