İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin dokuzuncusu, Gökben Demirbaş’ın katılımı ile 17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yapıldı. 

Yüksek lisansını Kamu Yönetimi, doktorasını da Sosyoloji alanında yapmış olan Dr. Demirbaş, konuşmasını iki kısma ayırarak yürüttü. İlk kısmın vurgusu, kent hakkı kavramının cinsiyet eşitsizliğini görmüyor olmasına rağmen, feminist çalışmalar açısından önemli olmaya devam etmesiydi. İkinci kısımda, kente ve mekâna yönelik feminist çalışmaların ana-akım teoride görmezden gelinmesinin sebepleri üzerinde duruldu.

Demirbaş, önce, kadınların yerel düzeyde siyasal temsilinin çerçevesini çizdi, yerel siyasete katılımlarının önündeki engellere dair literatüre değindi ve bu kısıtlamaları aşmak için mücadele veren kadınların anlatılarından alıntılar yaptı. Ardından; maddi kaynakların paylaşımı, kentsel hareketlilik, güvenlik, kentte gündelik yaşam örüntüleri, spor ve rekreasyon imkânlarına erişim, sosyalleşme gibi alanlarda cinsiyet eşitsizliğinin görünümlerine dair örnekler verdi. 

Kent hakkı literatürüne feminist katkılardan önemli bir bölümünü paylaştı, “görmezden gelme epistemolojisi”nin altını çizdi ve görmezden gelme pratiklerine dair fikirlerini paylaştı.

Kent hakkı nosyonunun ve tartışmasının daha baştan cinsiyet-eşitsizliğini kurucu unsur olarak ele alması gerektiğini söyleyen Demirbaş, son olarak, yeni ve içerici bir formülasyona olan ihtiyacın altını çizdi. 

Söyleşi katılımcıların katkı ve sorularıyla devam etti.  

Daha ayrıntılı bilgi için buraya bakabilirsiniz

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi