İKHM “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BARINMA SORUNU” TEMALI PANELDEYDİ

Serüven Kültür’den gençlerin 16 Ekim Cumartesi günü Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube’de düzenledikleri “Dünyada ve Türkiye’de Barınma Sorunu” temalı panele, Merkezimizin Eğitim ve Savunuculuk Birimi Sorumlusu Av. Evren Çıldır da konuşmacı olarak katıldı. Panele çok sayıda üniversite öğrencisi genç katılıp bu güncel ve yakıcı sorunla ilgili deneyim ve fikirlerini dile getirdiler. Berlin’den panele katılan gazeteci ve aktivist Svenja Huck genel olarak Almanya, özel olarak Berlin’deki mevcut durumu aktarırken, Graz’dan katılan gazeteci ve Belediye meclis üyesi Max Zirngast Viyana ve Graz’daki durumu özetledi. Serüven Kültür’den Güney Mengen, barınma sorunun sermaye süreçleriyle ilişkisinin altını çizdi, örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi