İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı; çocukların kendilerini ilgilendiren konularda toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin çocuk dostu alan politikalarına dahil olmalarını kolaylaştırmak vizyonu çerçevesinde kurulur.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, her bir çocuğun özel ve hak sahibi bir insan olduğunu bilir. Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin temel ilkelerini -hiçbir çocuğun ayrımcı muamele görmemesi, her bir çocuğun yaşama ve gelişme hakkı, karar alma süreçlerine katılımı ve çocuğun öncelikli ve yüksek yararı- savunur. Çocuğun kendini gerçekleştirmesi ve yapabilir olması için olanakların oluşturulması ve geliştirilmesinde yetişkinlerin sorumluklarına dikkat çeker.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, tüm ilişkilerinde çocuk hakları alanında iş birliklerini, ortaklaşmayı ve dayanışmayı çoğaltmaya çalışır. Hiçbir çocuğun geride bırakılmaması, bütün çocukların kaynaklara eşit erişebilirliklerini güçlendirmek amacıyla yerel odaklı çözüm önerileri üretmeyi ağ üyeleri ve paydaşları taahhüt eder.

Yerel düzeyde çocuk haklarının geliştirilmesi ve ana akım hale getirilmesi için çalışan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, yakın zaman önce çocuğun oyun hakkını gündemde tutmak ve hak temelli bir yaklaşım ile savunuculuğunu geliştirmek için bir gösterge seti hazırladı.

Çocuk İzi – İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi