İzmir Kent Hakkı Merkezinden Kısa Kısa: 15 Ocak – 28 Şubat 2021

15 Ocak – 28 Şubat 2021 arasında;

  • Ekibin öz eğitiminin kamuya açık olarak ve daha geniş katılımlı bir biçimde düzenlenmesi fikrinden yola çıkan İDA Kent Hakkı Okumaları Grubu’na farklı disiplinlerden ve mesleklerden, toplamda 54 kişi kaydoldu. İlk toplantı, 27 Ocak 2021’de 35 kişinin katılımıyla, İkinci toplantı da 24 Şubat 2021’de 24 kişiyle toplandı. İDA Kent Hakkı Okuma Grubu toplantılarına her ayın 4’ncü Çarşambası devam ediliyor.
  • Ekibin öz eğitiminin kamuya açık olarak ve daha geniş katılımlı bir biçimde düzenlenmesi fikrinden yola çıkan ikinci etkinlik dizisi olan Kent Hakkı Söyleşilerinin ilki, 20 Ocak 2021 tarihinde, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cemal Salman’la “Sakinlerden Gezginlere: Kent Kimin?” başlığıyla, ikincisi de Kocaeli Dayanışma Akademisi’nden Doç. Dr. T. Gül Köksal’ın katılımıyla, 17 Şubat 2021 tarihinde, “Covid-19’da Başka Bir Kentsel Mekân Olasılığı” başlığıyla yapıldı. İDA Kent Hakkı Söyleşileri, her ayın üçüncü Çarşambası yapılmaya devam ediliyor.
  • Farklı tarihlerde şu isimler davet edildi ya da ziyaret edildi ve dinlendi: İzmir BŞB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şb. Md. Yelda Şimşir ve ekibinden Burçin Çoltu ile Yunus Şan; İzmir BŞB Ege Şehir Planlaması A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay; Muhreç akademisyen, sosyolog Dilek Hattatoğlu; Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu, Genel Sekreter Sema İzgür & Kadın Meclisi Bşk. Aysun Kuru; Can Radyo Program Yapımcısı, Gazete Yazarı Hakan Yurdanur.
  • “Covid-19 Pandemisinin Kentsel Hayata ve Haklar Alanına Etkisi” ile ilgili bir soru havuzu ve bir uzmanlar havuzu hazırlandı, uzmanlarla temasa geçilmeye başlandı. Sorulara uzmanların vereceği yanıtların hem sosyal medya hesaplarında hem hazırlıklarına başlanan web sayfasında yayımlanmak üzere kısa videolar ve bu videolara eşlik edecek kısa metinler olarak hazırlanmasına karar verildi. Bu konudaki çalışmalar başladı ve devam ediyor.
  • Logo çalışması, sevgili Didem Dayı’nın emekleriyle nihayete erdirildi.
  • İKHM’nin öz tanıtımı, ilkeleri ve değerleri üzerine kolektif bir çalışma yürütüldü.
  • Ekip kendi alanındaki etkinlikleri izleyici ve aktif katılımcı olarak takip etti.
Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi