İzmir Kent Hakkı Merkezinden Kısa Kısa: 17 Nisan-28 Mayıs 2021

17 Nisan – 28 Mayıs 2021 arasında;

  •  Kent hakkının alanına giren deneyim, örgüt ve oluşumlar listesi ve raporlanması, dinamik olarak kalmaya devam edecek olmakla birlikte tamamlandı. Bu veri havuzunun devam etmekte olan ağ kurma çalışmalarını zeminini de oluşturması bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.izmirkenthakkimerkezi.org/kurum-olusum-ve-deneyimler/ ; http://www.izmirkenthakkimerkezi.org/ornekler-izmir/ ; http://www.izmirkenthakkimerkezi.org/ornekler-turkiye/ ; http://www.izmirkenthakkimerkezi.org/ornekler-dunya/
  • Pilot saha çalışmamızı yürüteceğimiz Cumhuriyet Mahallesi için hazırlanmış olan imar planı ve imar revizyon planı iptal edildi. Bu gelişmenin, sahadaki çalışmalarımız çerçevesinde noktasal da olsa katılımcı planlama denemesinde bulunabilmemiz potansiyeli yaratacağını düşünüyoruz.
  • Saha araştırması için kadınlarla yapılacak görüşmeleri yürütmesi için, kadın örgüt ve oluşumlarıyla bağları çok kuvvetli olan ve mahalle çalışmaları yürütmekte bir hayli deneyimli olan muhrec öğretmen Ebru Dinçel ile anlaşıldı. Erkeklerle görüşmeleri birim sorumlusu Aydın Arı yürütüyor. Yaş ve cinsiyet dengesi sağlanmak suretiyle asgari 30 kişiyle derinlemesine görüşme yapılması hedefleniyor.
  • “Covid-19 Pandemisinin Kentsel Haklara Etkisi” temasında bilgilendirici kısa videolar çekilmeye devam edildi, bu videolara eşlik edecek kısa metinler hazırlandı.
  • Web sayfamız faal hale geldi. Sosyal medya hesaplarımızı da aktif olarak kullanmaya devam ediyoruz: https://www.facebook.com/izmirkenthakkimerkezi ; https://www.instagram.com/izmirkenthakkimerkezi/ ; https://twitter.com/kenthakki_izmir
  • Toplumsal Hukuk Eğitimi (THE) faaliyetleri çerçevesinde, eğitici eğitimi kapsamında altı kişilik uzman hukukçu ekibi oluşturuldu. İzmir Barosu avukatlarından Av. Nazan Sakallı, Av. Aysun Akşehirlioğlu, Av. Mahmut Şeren, Av. Gizem Metindağ, Av. Gülnur Bingöl ve Av. Beste Salman ile THE saha faaliyetlerinin yürütülmesine karar verildi.
  • Law for Life ile iki adet eğitim planlama toplantısı yapıldı ve ilk ikisi 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde olmak üzere dört modülden oluşan eğitici eğitimi çalışması yapılması kararı alındı.
  • Kasım Akbaş ve Dr. Kıvılcım Turanlı’nın kolaylaştırıcılığında, uzman hukukçu ekibine yönelik olarak, 23 Mayıs 2021 günü “Toplumsal Hukuk Öğretimi Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

 

 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi