İzmir Kent Hakkı Merkezinden Kısa Kısa: Aralık 2020- Ocak 2021

 

1 Aralık 2020-15 Ocak 2021 arasında;

 • İzmir Kent Hakkı Merkezi (İKHM) proje ekibi, 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren, ortalama olarak haftada iki defa toplandı. Bu toplantılar genellikle tam gün sürdü.
 • Türkiye’den uluslararası alandan benzer deneyim ve kaynakların incelenmesi sürekli bir iş olarak kabul edildi. Aynı zamanda, düzenli olarak güncelleştirilmek üzere bir “deneyimler havuzu” oluşturulmaya başlandı.
 • 12 Aralık 2020 Cumartesi günü proje ekibi İzmir Dayanışma Akademisi üyeleriyle buluştu, projenin tanıtımını yaptı ve dernek üyelerinin projeyle ilgili eleştiri ve önerilerini dinledi, katkılarını aldı.
 • Ocak ayından itibaren, İKHM moderasyonunda İDA Kent Hakkı Okumaları’nın hayata geçirilmesi, okumaların bir kontenjan dahilinde oluşturulacak kapalı bir grupla yürütülmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda, sürekli olarak güncellenmek üzere bir okuma listesi hazırlanmaya başlandı.
 • Ekibin kendine dönük eğitsel sürecinin bir parçası olarak düşünülen uzmanlarla ve deneyim sahipleriyle buluşma etkinliklerinin kimilerinin de kamuya açık olarak, İDA Kent Hakkı Söyleşileri başlığı altında düzenlenmesi kararlaştırıldı. İlk söyleşi, Ocak ayında, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cemal Salman’la “Kent Hakkı versus Kentli Hakları” temasıyla yapılması, söyleşilerin her ay yinelenmesi planlandı.
 • Farklı tarihlerde aşağıdaki isimler davet edildi ve dinlendi:
  • Ebru Dinçel – Öğretmen, Eğitim-Sen, İzmir Dayanışma Gönüllüleri, Kadınlar Birlikte Güçlü
  • Nazik Işık – Dr., İzmir Kent Konseyi Başkanı
  • Yusuf Ekici – İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ŞPO
  • Leman İncedere – Dr., yazarı: Eşitsiz Gelişme ve Mekânsal Ayrışma Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz – İzmir Karşıyaka Örneği (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2019)
  • Kasım Akbaş  – Dr., Muhreç akademisyen, hukukçu, Klinik Hukuk Eğitimi uzmanı
  • Ayşegül Sabuktay  – Dr., İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü
 • Pandemi koşullarında sahaya anlamlı bir biçimde çıkmak, örneğin yüz yüze yapılması gereken bir alan araştırmasını yürütmek mümkün olmasa da saha çalışmasının ön hazırlıklarının hemen başlayabileceği hususunda görüş birliğine varıldı. Cumhuriyet mahallesinde karar kılındı. Bu çerçevede, 18 Aralık 2020 tarihinde mahalleye ilk ziyaret yapıldı, ilk izlenimler kayda geçildi. Mahalle ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
 • Karşıyaka Belediyesi’nin Kentsel Tasarım ve Plan-Proje Müdürlükleri ile verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirildi.
 • Kimi bilgi paketlerinin genel nüfusa hitap edecek biçimde hazırlanabileceğinden hareketle biri bütün dünyayı etkisi altına almış, diğeri de yakın dönemde İzmir’i etkilemiş olan iki öncelikli alan (Covid-19 & İzmir Depremi) doğrultusunda “ihlal edilen / baskı altında olan kentsel haklar ve kentsel hayatın etkilenme biçimleri” üzerine çalışılabileceği düşünüldü. Bu doğrultudaki çalışmalar devam ediyor.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi