İzmir Yaşam Alanları Platformu

İzmir Yaşam Alanları (İYA), yaşamın sürdürülebilirliği, doğa, tarih ve kültürel varlıkların geleceğe aktarımı için; birikim ve deneyimleri ortaklaştırmak, birlikte düşünüp, üretmek için; yaşam alanlarına yapılan müdahale ve saldırılara birlikte karşı duran bir Meclis yapısıdır. “Bilim insanlarının uyarılarının dinlenmediği, bölgede yaşayan halkın taleplerinin duymazdan gelindiği, katılımcılıktan uzak; canlıları yerinden edecek, varlıkları yok edecek, kentin bellek ve kimliği gözetilmeden, aynılaşan bina tipleriyle, kimliksiz bir yapılaşma ortaya çıkartarak, sadece rantın gözetildiği projeler”e karşı 2020 Kasım’ında bir araya gelen sivil toplum örgütleri birlikteliğidir. Facebook grubu olarak iletişimi sürdürmektedir.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi