İDA Kent Hakkı Söyleşileri

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 12 – Mücella Yapıcı & Akif Burak Atlar – İstanbul’da Kentsel Müdahaleler ve Mücadele

  İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin on ikincisi ve sonuncusu, Mücella Yapıcı ile Akif Burak Atlar’ın katılımı ile 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı, İKHM’den Bilge Martan ve Aydın Arı’nın kolaylaştırıcılığı ile yapıldı. Programa Gazhane Çevre Gönüllüleri adına katılması beklenen sevgili Maya Arıkanlı Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle söyleşimizde ne yazık ki bulunamadı.        Çok uzun yıllardır …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 12 – Mücella Yapıcı & Akif Burak Atlar – İstanbul’da Kentsel Müdahaleler ve Mücadele Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 11 – Remzi Altunpolat – Kent Mekânında LGBTİ+ Olmak

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin on birincisi, Remzi Altunpolat’ın katılımı ile 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yapıldı. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını yapan Ayten Alkan, “güvercinlerin, köpeklerin, kedilerin, insanların tedirginlik yaşamayacağı bir dünya için mücadeleye kararlı oldukları”nı söyleyerek, öldürülüşünün 15. yılında Hrant Dink’i anarak programı başlattı. 15 yılı aşkın süredir LGBTİ+ aktivizmi içerisinde yer alan Remzi Altunpolat da sözlerine, …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 11 – Remzi Altunpolat – Kent Mekânında LGBTİ+ Olmak Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 10 – Cahit Akın – Kent-içi Ulaşım ve Şehir Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin onuncusu, Cahit Akın’ın katılımı ile 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yapıldı.  Kendini, emekliliğinde, “tüm vaktini okuyup araştırmaya ve ilgi alanlarını çoğaltmaya yöneltmiş bir kent okuryazarı” olarak tarif eden Akın, Twitter’dan @sehirhakki hesabında izleyenlerine ulaşıyor ve aynı zamanda https://sehirhakki.wordpress.com/ blogunun yöneticisi. Sevgili Cahit Akın, çok katmanlı ve çok derinlikli sunumuna Avrupa Kentsel …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 10 – Cahit Akın – Kent-içi Ulaşım ve Şehir Hakkı Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin dokuzuncusu, Gökben Demirbaş’ın katılımı ile 17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yapıldı.  Yüksek lisansını Kamu Yönetimi, doktorasını da Sosyoloji alanında yapmış olan Dr. Demirbaş, konuşmasını iki kısma ayırarak yürüttü. İlk kısmın vurgusu, kent hakkı kavramının cinsiyet eşitsizliğini görmüyor olmasına rağmen, feminist çalışmalar açısından önemli olmaya devam etmesiydi. İkinci kısımda, kente ve mekâna …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin sekizincisi, Pelin Pınar Giritlioğlu’nun katılımı ile 20 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Şehir ve Bölge Planlama disiplininden gelen Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda çalışıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası yöneticiliği yanı sıra 2010’dan bu yana …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin yedincisi Av. Arif Ali Cangı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.  Av. Cangı, özellikle pandemiyle birlikte kent üzerine yeniden düşünmeye başladığını ifade ederek konuşmasına başladı. Pandemi ve küresel iklim krizinin insanın kentteki mevcut yaşamının sürdürülebilir olmadığının en büyük göstergesi olduğunu ve insanlığın dünyadaki yaşam alışkanlıkları bakımından bir değişime zorunlu olduğunu ifade etti.  Kentlerin ortak …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 6 – Cihan Uzunçarşılı Baysal – Akıllı Şehirler, Eko-Kentler, Tekno-Hublar, Kötücül Cennetler

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin altıncısı, Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın katılımı ile 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Cihan Uzunçarşılı Baysal, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması üyesidir. Konut hakkı, kent hakkı, zorla tahliyeler, mega projeler alanlarında çalışır. 2012-2017 yılları arasında Açık Radyo’da “Kentin Tozu” programını yapmıştır. Distopik bir gezi yapacağımızı belirterek başladı konuşmasına Cihan Uzunçarşılı …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 6 – Cihan Uzunçarşılı Baysal – Akıllı Şehirler, Eko-Kentler, Tekno-Hublar, Kötücül Cennetler Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin beşincisi Dr. Leyla Bektaş Ata’nın “Gecekondulu Kadınların Mekân Deneyimleri ve Kent Hakkı” konulu söyleşisi ile devam etti.  Dr. Bektaş Ata, birinci ve ikinci kuşak kadınların kent hayatına katılım bakımından erkeklerle eşit olmadığını fark ettiğini ve bu nedenle de Limontepe’deki kadınlar üzerine çalışmaya karar verdiğini belirterek, kadınların yalnızca bir sebepleri varsa kentsel …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 4 – Hatice Kurtuluş – Başka Bir Kentin Mümkün Olduğuna Dair Düşünsel Bir Dayanak Olarak Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin dördüncüsü, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş’un katılımı ile 21 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Kurtuluş, Lefebvre’in kullandığı, daha çok bir düşünsel arayışı ifade eden kent hakkı kavramından bahsederek konuşmasına başladı. Bu kavramın çok fazla düşünsel motivasyon taşıdığını, çok katı tanımlar içermediğini çünkü kentin katı tanımlanabilir bir yer olmadığını, kentin daha biz ona …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 4 – Hatice Kurtuluş – Başka Bir Kentin Mümkün Olduğuna Dair Düşünsel Bir Dayanak Olarak Kent Hakkı Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 3 – Ozan Kamiloğlu – Hak Kavramının Sınırları ve Kent Hakkının Olanakları Üzerine

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin üçüncüsü, Londra Southbank Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ozan Kamiloğlu’nun katılımı ile  17 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Sunum üç bölümde kurgulanmış. İnsan hakları tarihine bir bakış atan ilk bölüm farklı insan hakları tarihi yazım biçimlerinin bir özetini sunmayı amaçlıyor. Tarihi yazan aktörlerin haklar tarihinin kendisi ile ilişkisini, bu ilişkinin öznel felsefi arka …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 3 – Ozan Kamiloğlu – Hak Kavramının Sınırları ve Kent Hakkının Olanakları Üzerine Devamı »

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi