Etkinliklerimiz

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin dokuzuncusu, Gökben Demirbaş’ın katılımı ile 17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yapıldı.  Yüksek lisansını Kamu Yönetimi, doktorasını da Sosyoloji alanında yapmış olan Dr. Demirbaş, konuşmasını iki kısma ayırarak yürüttü. İlk kısmın vurgusu, kent hakkı kavramının cinsiyet eşitsizliğini görmüyor olmasına rağmen, feminist çalışmalar açısından önemli olmaya devam etmesiydi. İkinci kısımda, kente ve mekâna …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması Devamı »

Kent Hakkı Okumaları 9

İzmir Kent Hakkı Merkezinin kolaylaştırıcılığını üstlendiği Kent Hakkı Okumaları grubu 27 Ekim 2021 günü 9. Buluşmasını zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Stavros Stavrides’in, geçen ay yapılan toplantıda okunmaya başlanan “Müşterek Mekân: Müşterekler Olarak Şehir” kitabı üzerine tartışmaya devam edildi. Müşterekleşme deneyimlerinin kapitalizm içinde kendine varlık alanı bulmakla sınırlı mı olduğu, yoksa kapitalizme alternatif ilişki biçimleri …

Kent Hakkı Okumaları 9 Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin sekizincisi, Pelin Pınar Giritlioğlu’nun katılımı ile 20 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Şehir ve Bölge Planlama disiplininden gelen Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda çalışıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası yöneticiliği yanı sıra 2010’dan bu yana …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış Devamı »

Kent Hakkı Okumaları 8

İzmir Kent Hakkı Merkezinin kolaylaştırıcılığını üstlendiği Kent Hakkı Okumaları grubu 29 Eylül 2021 günü 8. Buluşmasını zoom üzerinden gerçekleştirdi. Bu ay, Stavros Stavrides’in Cenk Saraçoğlu tarafından Türkçeye çevrilen ve Sel Yayınları tarafından 2018’de yayımlanan “Müşterek Mekân: Müşterekler Olarak Şehir” kitabı üzerine konuşmaya başladık. Arkadaşımız Onur Açar kitabın içerik planı ile birlikte temel kavramsal tartışmalarını özetleyerek …

Kent Hakkı Okumaları 8 Devamı »

Kent Hakkı Okumaları 7

İzmir Kent Hakkı Merkezi kolaylaştırıcılığında düzenlenen Kent Hakkı Okumaları için bir araya gelen grup, yedinci buluşmasını 25 Ağustos 2021 tarihinde Zoom üzerinden yaptı. Senem  Doyduk, müşterekler, kenti müşterekleştirmek ve ortaklaştırmak üzerine sunum yaptı ve sunumun ardından müşterekler üzerine tartışma yürütüldü. Senem, Bülent Duru’nun Müşterekler Nedir? Doğal, Kentsel, Sosyal Müşterekler ve Kentsel Toplumsal Hareketlere Etkileri Üzerine başlıklı makalesinden …

Kent Hakkı Okumaları 7 Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin yedincisi Av. Arif Ali Cangı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.  Av. Cangı, özellikle pandemiyle birlikte kent üzerine yeniden düşünmeye başladığını ifade ederek konuşmasına başladı. Pandemi ve küresel iklim krizinin insanın kentteki mevcut yaşamının sürdürülebilir olmadığının en büyük göstergesi olduğunu ve insanlığın dünyadaki yaşam alışkanlıkları bakımından bir değişime zorunlu olduğunu ifade etti.  Kentlerin ortak …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı Devamı »

Kent Hakkı Okumaları 6

İzmir Kent Hakkı Merkezi’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen Kent Hakkı Okumaları için bir araya gelen grup, altıncı buluşmasını 23 Haziran 2021 tarihinde Zoom üzerinden yaptı. Leyla Rathke-Şimşek 2017 yılında yayımlanmış Verso derlemesinin Andy Merrifield tarafından kaleme alınmış Fifty Years On:The Right to the City başlıklı ilk bölümünü sundu. Lefebvre’in 1989’da kent hakkı ile kast ettiğinin devrimci bir …

Kent Hakkı Okumaları 6 Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 6 – Cihan Uzunçarşılı Baysal – Akıllı Şehirler, Eko-Kentler, Tekno-Hublar, Kötücül Cennetler

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin altıncısı, Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın katılımı ile 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Cihan Uzunçarşılı Baysal, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması üyesidir. Konut hakkı, kent hakkı, zorla tahliyeler, mega projeler alanlarında çalışır. 2012-2017 yılları arasında Açık Radyo’da “Kentin Tozu” programını yapmıştır. Distopik bir gezi yapacağımızı belirterek başladı konuşmasına Cihan Uzunçarşılı …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 6 – Cihan Uzunçarşılı Baysal – Akıllı Şehirler, Eko-Kentler, Tekno-Hublar, Kötücül Cennetler Devamı »

Kent Hakkı Okumaları 5

İzmir Kent Hakkı Merkezi’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen Kent Hakkı Okumaları için bir araya gelen grup, beşinci buluşmasını 25 Mayıs 2021 tarihinde Zoom üzerinden yaptı. Ayten Alkan’ın kolaylaştırdığı toplantıda Aydın Arı Verso Yayınevi’nin, Lefebvre’in Şehir Hakkı’nın 50’nci yıldönümünde yayımladığı derlemeden Don Mitchell’in Against Safety, Against Security: Reinvigorating makalesinin özet sunumunu yaptı ve makaleden yola çıkarak tartışma yürütüldü. …

Kent Hakkı Okumaları 5 Devamı »

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin beşincisi Dr. Leyla Bektaş Ata’nın “Gecekondulu Kadınların Mekân Deneyimleri ve Kent Hakkı” konulu söyleşisi ile devam etti.  Dr. Bektaş Ata, birinci ve ikinci kuşak kadınların kent hayatına katılım bakımından erkeklerle eşit olmadığını fark ettiğini ve bu nedenle de Limontepe’deki kadınlar üzerine çalışmaya karar verdiğini belirterek, kadınların yalnızca bir sebepleri varsa kentsel …

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı Devamı »

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi