Uncategorized

Femmes et Villes / Women in Cities International

Femmes et Villes (Women in Cities International), kadınların karar alma süreçlerine daha etkin katılabildiği, kapsayıcı şehir ve topluluklar yaratmayı hedefler. Women in Cities International (WICI) 2002 yılında, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kentsel kalkınmaya kadınların katılımına odaklanan, kâr amacı gütmeyen bir ağ olarak kurulmuştur. Merkezi Montréal’de olan WICI, 1990’larda Kanada şehirlerinde kentsel ortamlarda kadın güvenliği ve …

Femmes et Villes / Women in Cities International Devamı »

Şubadap Çocuk

Şubadap Çocuk, 2013 yılından beri çocuk şarkıları yapan müzik grubudur. Grup; barış, doğa, özgürlük, hayal kurmak, çocuk hakları, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet rolleri, birlik olmak gibi konularda şarkı yapmaktadır. Şarkılar şimdiye kadar İngilizce, Fransızca, Kürtçe ve Almanca’ya çevrilmiştir. Şarkılarının notaları, akorları ve sözlerinden oluşan nota kitabı ve resimli hikaye kitapları yayınlamıştır. Üretimlerini ticari olmamak şartıyla …

Şubadap Çocuk Devamı »

Urban Interfaces

Utrecht Üniversitesinin bir girişimi olup geniş bir uluslararası iş birliği alanına da sahip bulunan urban interfaces (kentsel arayüzler) kendini yaratıcı ve katılımcı yöntemlerin eleştirel perspektifle incelenmesine adanmış bir araştırma platformu olarak tarif eder. Platform medyadan sanata değin bir dizi alana bakar ve bu alanlarda kullanılan teknolojiler ile sosyo-mekânsal pratikler, bu teknolojilerle pratiklerin kentsel kültürün biçimlenmesine …

Urban Interfaces Devamı »

UCLG-CISDP 

UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) teşkilâtının Toplumsal İçerme, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Kurulunun (Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights) oluşumu 2005 yılında, UCLG’nin kuruluşundan bir yıl sonra başlar ve 2011 yılında Kurulun ismine “İnsan Hakları”nın da eklenmesiyle tamamlanır. Bu yıldan itibaren Kurul, Dünya İnsan Hakları için Şehirler Forumlarını da destekler. …

UCLG-CISDP  Devamı »

Kent Hakkı Birliği (RTTC) – ABD

“Kentlerimizde Kalmak, Kentlerimizi Yeniden Talep ve İnşa Etmek için Mücadele Ediyoruz!”   Kent Hakkı Birliği Right To The City Alliance (RTTC), 2007 yılında, ABD’de kentsel adalet için daha güçlü bir hareket oluşturma arzusundan doğan bir çatı örgütlenmesi olarak hayata geçer. Dar gelirli insanların, siyahilerin, yerlilerin ve LGBTQ topluluklarının yerlerinden edilmelerinin önüne geçmek, maliyeti karşılanabilir konut …

Kent Hakkı Birliği (RTTC) – ABD Devamı »

Right to The City Boston 

Boston’daki düşük gelirli gruplarla göçmenlerin oluşturduğu çeşitli inisiyatiflerin istikrarlı yerel toplulukların insaşı, ekonomik ve toplumsal adaletin tesisi, demokratik katılım hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için bir araya geldiği bir ittifaktır. Öncelikli mücadele alanları Boston’dak soylulaştırma ve yerinden edilme pratikleridir. Boston’da “yerinde kalma hakkı” (right to remain) etrafında kenetlenmiş koalisyonun –Boston Kiracılar Koalisyonu ile …

Right to The City Boston  Devamı »

Ortaklaşa

Türkiye’deki kentsel müşterekleri haritalamayı ve onların deneyimlerinden açığa çıkan bilgi birikimini paylaşıma açmayı hedefliyor. Bir yandan piyasa-devlet ikiliği dışında düşünmeye başlayarak örgütlenen ve kendi yapma etme biçimlerini yaratan girişimlerin izini sürerken, diğer yandan müşterekleşme pratiklerinin yerel yönetimler, kent hakkı, göç, alternatif ekonomi ve emek çalışmaları gibi alanlarda nelere tekabül ettiğine dair tartışmaları derliyor. Gıda, eğitim, …

Ortaklaşa Devamı »

Mekânda Adalet Derneği (MAD)

“Mekânda adalet kavramını, hem bir analitik çerçeve hem de bir toplumsal mücadele alanı olarak ele alıp yaşadığımız çevreyi anlamlandırmak ve daha adil, ekolojik, demokratik bir dünya kurmak için çalışmalarımızın merkezinde” konumlandırıyorlar.  Mekâna dair nitelikli, yenilikçi ve kamusal bilgiyi biriktirip, üretip paylaşmak üzere, sahadan beslenen bir grup eylem araştırmacısının başlattığı Beyond İstanbul isimli araştırma kolektifine yaslanarak …

Mekânda Adalet Derneği (MAD) Devamı »

Kent95

Kent95, Hollanda merkezli Bernard van Leer Vakfı tarafından sürdürülüyor.  Kent95 kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Kent95 programı, bebekleri, aileleri ve onların hizmet alabilmelerine aracı olan kent yöneticilerini bir bütün olarak değerlendirmektedir. harita ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın …

Kent95 Devamı »

Kaldırım Nerede?

Yürünebilir niteliğe sahip olmayan şehirlerimizde yaya ulaşımı için ayrılan kaldırımlar, güvenli ve kaliteli bir yürüyüş alanı sunmaktan çok uzakta. Kaldırımlarda arabaların park etmesi, dükkanların işgali, kaldırımların niteliksiz ve yetersiz olması, yürürken sürekliliğin bozulması, engelli erişimine uygun olmaması, standartlara uymaması gibi pek çok sorunun ne kadar farkındayız? Peki son derece kanıksadığımız bu gündelik hayatımızdaki sorunla ilgili …

Kaldırım Nerede? Devamı »

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi