Kent Hakkı Kaynakça

Birincil Kitaplar

Akbulut, Bengi, Fikret Adaman, Umut Kocagöz (Haz.) (2017) Herkesin Herkes İçin: Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji, Metis Yay., İstanbul.

Brenner, Neil, Peter Marcuse & Margit Mayer (Der.) (2014) Kâr İçin Değil Halk İçin Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı, Çev. Ali Yağız Şen, Sel Yay. İstanbul.

Erdoğan, Erkin, Nuran Yüce ve Özdeş Özbay (2018) Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, İstanbul.

Ergen, Melih (Ed.) (2019) Kent Hakkı, Müşterekler ve Olasılıklar, Yakın Kitabevi, İzmir.

Harvey, David (2012) Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru, Çev. A.D.Temiz, Metis Yay., İstanbul.

Lefebvre, Henri (2016) Şehir Hakkı, Çev. Işık Ergüden, Sel Yay., İstanbul.

Mitchell, Don (2020) Kent Hakkı: Sosyal Adalet ve Kamusal Alan Mücadelesi, Çev. Aydın Çavdar, Ayrıntı Yay., İstanbul.

Mutlu, Ahmet & Nazlı Yücel Batmaz (2020) Kent Hakkı, Orion Kitabevi, Ankara.

Stavrides, Stavros (2018) Müşterek Mekân: Müşterekler Olarak Şehir, Çev. Cenk Saraçoğlu, Sel Yay., İstanbul.

———- (2021) Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, Çev. Ali Karatay, Sel Yay., İstanbul.

Tekeli, İlhan (2014) Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı yurt Yayınları, İstanbul.

Toprak, Duygu & Hülya Ertaş (Ed.) (2020) Kenti Müşterekleştirmek, Ortaklaşa, Ankara.

Urry, John (1999) Mekânları Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı, İstanbul.

Wacquant, Loic J.D. (2015) Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, Çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul.

Wakeman, Rosemary (2019) Ütopyayı Hayata Geçirmek: Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Koç Üniversitesi Yay., İstanbul.

Williams, Peter & Neil Smith (der.) (2015) Kentin Mutenalaştırılması, çev. Melike Uzun, Yordam, İstanbul.

Yabancı Dilde Kitaplar

Brenner, Neil (ed.) (2017) Critique of Urbanization: Selected Essays, Bauverlag & Birkhäuser Gütersloh, Berlin & Basel.

Erdi-lelandais, Gulcin (ed.) (2014) Understanding the City: Henri Lefebvre and Urban Studies, Cambridge Scholars Publishing.

Özkan, Derya & Güldem Baykal Büyüksaraç (Ed.) (2020) Commoning the City: Empirical Perspectives on Urban Ecology, Economics and Ethics, Routledge. (link)

Sugranyes, Ana & Charlotte Mathivet (eds.) (2010) Cities for All Proposals and Experiences towards the Right to the City, HIC, Santiago.

Venturini, Federico, Emet Değirmenci & Inés Morales (ed.) (2019) Social Ecology and the Right to the City: Towards Ecological and Democratic Cities, Black Rose Books. (link)

Verso Books (ed.) (2017) The Right to the City – A Verso Report. (link)

İkincil Kitaplar

Alkan, Ayten (der.) (2020) Şehir ve Hayvan, Patika, İstanbul.

Alkan, Ayten (der.) (2009) Cins Cins Mekân, Varlık, İstanbul.

Batuman, Bülent (2019) Kentin Suretleri, Dipnot Yay., Ankara.

Batuman, Bülent (2019) Milletin Mimarisi, Metis, İstanbul.  

Bektaş-Ata, Leyla (2021) Limontepe’de Yaşamak, Büyümek, Beklemek, İdealKent Yayınları, Ankara.

Beritan, Saim Can v.d (ed.) (2021) Mekânı Düşünmek, Nika Yayınevi.

Bookchin, Murray (2017) Kentsiz Kentleşme: Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Burak Özyalçın, Sümer Yay

Castells, Manuel (2014) Kent, Sınıf, İktidar, Çev. Asuman Türkün, Phoenix Yay., Ankara.

Çakır, Mehmet (2019), Kent Mekânında Sosyal Adalet Arayışı, Detay Yay., İstanbul.

Çavdar, Ayşe & Tan, Pelin (Der.) (2013) İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Sel Yayıncılık.

Çiçekoğlu, Feride (2015) Şehrin İtirazı, Metis, İstanbul. 

Çiçekoğlu, Feride (2019) İsyankâr Şehir, Metis, İstanbul. 

Çoban, Aykut (Ed.) (2015) Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji: Can Hamamcı’ya Armağan, İmge Kitabevi Yay., Ankara.

Davis, Mike (2007) Gecekondu Gezegeni, Çev. Gürol Koca, Metis, İstanbul

Doğru, Havva (2021) Çılgın Projelerin Ötesinde: Toki – Devlet ve Sermaye, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

Duru, Bülent & Ayten Alkan (der ve çev.) (2002) Yirminci Yüzyıl Kenti, İmge, Ankara. (link

Engels, Friedrich (2020) Konut Sorunu, Yordam Kitap

Ekin Erkan, Nihal (2015) Şehir Kavramlarının Yolculuğu, İdeal Kültür Yay. İstanbul.

Gehl, Jan (2020) İnsan İçin Kentler, Çev. Erdem Erten, Koç Üniversitesi Yayınları.

Genç, Fırat v.d. (2021) Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar, İstanbul: İletişim.

Geniş, Şerife (der.) (2020) Otoriter Neoliberalizm’in Gölgesinde: Kent, Mekan, İnsan, Nika Yayınevi.

Gret, M. & Y. Sintomer (2017) Porto Alegre: Farklı Bir Demokrasi Umudu, İthaki Yay., İstanbul.

Gültekin, Ahmet Kerim & İbrahim Gündoğdu (2013) Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler: Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler, Patika Kitap, İstanbul.

Harvey, David (2003) Sosyal Adalet ve Şehir, Çev. Mehmet Moralı, Metis Yay., İstanbul.

———- (2015) Umut Mekânları, çev. Zeynep Gambetti, Metis Yay., İstanbul

———- (2020) Kent Deneyimi, 3. Baskı, Çev. Esin Soğancılar, Sel Yay. İstanbul.

İşeri, Gülşen (2015) Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde Kentsel Dönüşüm, NotaBene Yay., Ankara.

Jacobs, Jane (2009) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, çev. Bülent Doğan, Metis Yay., İstanbul.

Jarvis, Helen, Paula Kantor & Jonathan Cloke (2015) Kent ve Toplumsal Cinsiyet, çev. Yıldız Temurtürkan, Dipnot, Ankara. 

Kahraman, Tayfun (2021) İstisna Mekân: Hukukun Eşiğindeki Kent, Tekin Yayınevi.

Kalem Berk, Seda & Pınar Uyan Semerci (yay. haz.) (2013) Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Karababa-Demircan, Pınar (2021) Yeniden Üretilen Mekanlar – Sivas’ta Anı, Anıt ve Öteki Mekân, NotaBene, İstanbul.

Katznelson, Ira (2019) Marksizm ve Kent, Çev. Ceren Göğüş, Ayrıntı Yay., İstanbul.

Kern, Leslie (2020) Feminist Şehir, Çev. Beyza Sümer Aydaş, Sel Yay., İstanbul.

Kılıç, Zülfü (2019) Demokrasi – Temsil İlkeleri ve Kent Hakkı Çerçevesinde Belediyeler, Adalet Yay., Ankara.

Koca, Aysun v.d. (der.) (2013) Kentleri Savunmak: Mekân, Toplum ve Siyaset Üzerine, Notabene, İstanbul.

Kolektif (2019) Topraktan Göğe: Devrimci Halkçı Yerel Yönetim Deneyimleri, Sancı Yay. İstanbul.

Kulak, Önder & Soner Torlak (der.) (2019) Önce Mekân Vardı, Edebi Şeyler, İstanbul.

Lefebvre, Henri (2019) Kentsel Devrim, Çev. Selim Sezer, Sel Yay., İstanbul.

———- (2017-2020) Gündelik Hayatın Eleştirisi I, II, III, Sel Yay., İstanbul.

Lynch, Kevin (2010) Kent İmgesi, çev. İrem Başaran, İş Bankası Yay., İstanbul.

Merrifield, Andy (2019) Metromarksizm: Şehrin Marksist Bir Hikâyesi, çev. Nihal Ünver, Phoenix Yay., Ankara.

Mieville, China (2012) Şehir ve Şehir, Yordam Kitap

Park, Robert Ezra & Ernest Watson Burgess (2016) Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, çev. Pınar Karababa Kayalıgil, Heretik Yay., İstanbul.

Saraçoğlu, Cenk (2011) Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler: İnkâr’dan “Tanıyarak Dışlama”ya, İletişim, İstanbul.

Saunders Peter (2013) Sosyal Teori ve Kentsel Sosyoloji, çev. Songül Doğru Getir, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.

Sennett, Richard (2019) Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul.

Simak, Clifford D. (2020) Kent, İthaki Yay., İstanbul.

Stavrides, Stavros (2021) Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru. Sel Yayıncılık

Şengül, Tarık (2009) Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge, Ankara.

Torlak, Soner & Önder Kulak (der. ve çev.) (2014) Mekân Meselesi, Tekin Yayınevi, İstanbul. 

Türeli, İpek (2021) İstanbul Açık Şehir – Kentsel Modernitenin Endişelerini Sergilemek, Metis, İstanbul.

Urry, John (1999) Mekânları Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı, İstanbul.

Uzunçarşılı Baysal, Cihan (Der.) (2015) Kentin Tozu: Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar, Encore Yayınevi – Açık Radyo Kitaplığı Dizisi.

Wacquant, Loic J.D. (2015) Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, Çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul.

Wakeman, Rosemary (2019) Ütopyayı Hayata Geçirmek: Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Koç Üniversitesi Yay., İstanbul.

Weber, Max (2015) Şehir: Modern Kentim Oluşumu, Çev. Musa Ceylan, Yarın Yay.

Williams, Peter & Neil Smith (der.) (2015) Kentin Mutenalaştırılması, çev. Melike Uzun, Yordam, İstanbul.

Yıldırım, Deniz & Evren Haspolat (der.) (2010) Değişen İzmir’i Anlamak, Phoenix, Ankara.

Dergiler

  • beyond.istanbul – MAD Yayını (link)
  • Cogito Sayı 8 – Kent ve Kültürü, Yaz 1996.
  • Cogito Sayı 84 – Mekân ve Siyaset, Güz 2016.
  • Doğu Batı Düşünce Dergisi Yıl:17 Sayı: 67, Şehir Yazıları 1, Kasım, Aralık, Ocak 2013-2014
  • Doğu Batı Düşünce Dergisi Yıl:17 Sayı: 68, Şehir Yazıları 2, Mayıs 2014
  • İdealKent Yayıncılık İdealKent Dergileri ve diğer kitaplar
  • XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekân Dergisi (link) (link)
  • Praksis, S. 49: Müşterekler, 2019/1.
  • Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi, S. 36: Kent Hakkı,
  • TMMOB ŞPO, Planlama dergileri  

Makaleler

Angotti, Tom (2009) The Right to the City Versus Bridging The Urban Divide, The Urban Reinventors Online Journal, Issue 3/09 The Right to the City: The Entitled and the Excluded (link)

Attoh, K. A. (2011). What kind of right is the right to the city?. Progress in Human Geography, 35(5), 669–685.

Brown, Alison (2010) The ‘Right to the City’: from Paris 1968 to Rio 2010, N-Aerus XI.

Çelik, Özlem (2017) Kent Hakkından Müştereklerimize Kentsel Muhalefet Tartışmaları: Sınırlar ve İmkanlar, Megaron 12(4), 671-679 (link)

Di̇nçer, Özgün (2013). Şehir Hakkı Çerçevesinde Sokakların İadesini Talep Eden Toplumsal Hareketler, Mülkiye Dergisi, 37 (2), 75-96. (link)

Fenster, T. (2005). The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life. Journal of Gender Studies, 14(3), 217-231.

Fernandes, Edésio (2007) Constructing the `Right To the City’ in Brazil, Social & Legal Studies 16, pp.201-219.

Geniş, Şerife & Dilek Köse Akkirman (2020) Eşitsizlik Mekânları Olarak Mahalleler ve Kadınların Kent Hakkı, Amme İdaresi Dergisi 53/1, 1-35. (link)

Harvey, David (2003) The Right to the City, International Journal of Urban and Regional Research, vol 27.4, pp. 939-41.

Harvey, David (2008) Kent Hakkı (link)

Harvey, David (2008) The Right to the City, New Left Review 53, 23-40. (link)

Kutlu, Ülkü Zümray (2015) Participation and the right to the city – The case of Turkey (link)

Marcuse, P. (2009).  From critical urban theory to the right to the city, City, 13:2-3, 185-197

Marcuse, P. (2014). Reading the right to the city. City, 18(1), 4-9.

Mark Gottdiener (2001) Mekân Kuramı Üzerine Tartışma, Kentsel Praksise Doğru, çev. Çağatay Keskinok, Praksis, No: 2, s. 248-269. (link)

Mayer, M. (2009). The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements, City, 13:2-3, 362-374

Öner, Recep Volkan & Fırat Osmanoğulları (2017) Kentli Haklarına Karşı Şehir Hakkı: Farklılıklar, Benzerlikler ve Eğilimler, Emek Araştırma Dergisi (GEAD), Cilt 8, Sayı 11, s.75-98 (link)

Plyushteva, Anna (2009) The Right to the City and the Struggles Over Public Citizenship, The Urban Reinventors Online Journal, Issue 3/09 The Right to the City: The Entitled and the Excluded. (link)

Purcell, M. (2002). Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitants. GeoJournal, 58(2/3): 99-108.

Purcell, M. (2003). Citizenship and the right to the global city: Reimagining the capitalist world order. International Journal of Urban and Regional Research. 27(3), 564-590.

Purcell, M. (2013). The right to the city: The struggle for democracy in the urban public realm. Policy& Politics. 43(3), 311-327.

Purcell, M. (2014). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. Journal of Urban Affairs, 36(1), 141-154. 

Samara T. R., He, S., Chen, G. (2013). Locating right to the city in the global south, London: Routledge.

Santos Junior, Orlando Alves dos (2014) Urban common space, heterotopia and the right to the city: reflections on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey (link)

Shingne, Marie Carmen (2022) The more-than-human right to the city: A multispecies reevaluation, Journal of Urban Affairs, Volume 44, 2022 – Issue 2: Animals in the City. 

Tonak, E. Ahmet (2013) Kent Hakkı’ndan İsyana, Agora Kitaplığı, İstanbul. (broşür)

Uzunçarşılı-Baysal, Cihan (2019) – Kent Hakkından Kentsel Muhalefete Bakmak (link)

29 Mayıs 2022’de güncellenmiştir

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi