Kent Hakkı Okumaları 2

İzmir Kent Hakkı Merkezi’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen “Kent Hakkı Okumaları” için bir araya gelen grup ikinci buluşmasını 24 Şubat 2021 tarihinde zoom üzerinden yaptı. 24 kişinin katıldığı ve Dr. Aydın Arı’nın kolaylaştırdığı toplantıda Mark Gottdiener’in 2001 yılında Türkçe’ye tercüme edilmiş olan Mekân Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksise Doğru makalesinden yola çıkılarak bir tartışma yürütüldü. Bunun yanı sıra Ayten Alkan, Demet Bayır ve Duygu Altınoluk, sırasıyla şu makalelerin özet sunumlarını yaptılar: Stuart Elden (2007) There is a Politics of Space, because Space is Political- Henri Lefebvre and the Production of Space, Radical Philosophy Review, 10/2, 101-116; Mark Purcell (2002) Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitants. GeoJournal, 58(2/3), 99-108 ve Mark Purcell (2014) Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. Journal of Urban Affairs, 36(1), 141-154.

Üzerinde özellikle durulan temalardan bazıları şunlar oldu: Lefebvre’in mekânsal üçlemesi (algılanan, tasarlanan, yaşanılan mekân / mekânsal pratik, temsil mekânları, mekân temsilleri); bu kategorilerin geçişliliği; politik iradenin ürettiği mekânsal formlar ve bunların toplumsal üretim ilişkileriyle ilişkisi; mekânın salt fiziksel bir öge olmayıp toplumsal üretim ilişkileriyle anlamlandığı; üretim ilişkilerinin yeniden üretimi ile emeğin yeniden üretiminin kapitalizmdeki yeri ve bunların tamamının mekânla ilişkisi ile klasik politik iktisat kategorilerinin yenilenmesi ihtiyacı.

Grup, Mart ayının son Çarşambası, bu kez tartışmaya David Harvey’in “Şehir Hakkı” makalesini de dahil ederek üçüncü buluşmasını yapmak üzere Şubat ayı toplantısını sonlandırdı.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi