Kent Hakkı Okumaları 4

Kent Hakkı Okumaları grubu 28 Nisan 2021 akşamında dördüncü kez bir araya geldi.

Daha önce konuşulan Gottdiener’ın makalesinden yola çıkarak Castells-Lefebvre tartışmasına küçük bir giriş yapılarak başlandı. Lefebvre-Harvey yaklaşımlarının karşılaştırması bahsinde, İDA Kent Hakkı Söyleşilerinde Hatice Kurtuluş’un Lefebvre’i daha dikkatle okumak gerektiği önerisi hararetle desteklendi. Lefebvre ve Harvey’in yaşam hikâyelerinin yapıtlarını ve görüşlerini etkilediği vurgulandı. Belge Yayınlarından çıkan “Henri Lefebvre – Yaşamla Söyleşi: Sosyalizm, Günlük Yaşam, Ütopya” yaşam hikayesi önerildi.

Onur Açar, Neil Brener’ın “Open City or the Right to the City?” makalesini sundu.

Dr. Gökben Demirbaş, The Right to the City: A Verso Report’un (2017) 11. Bölümü “The Fragmented City: Mexico City and the Right to the City Charter”ı sundu. Yazarı, Progressive International’ın genel koordinatörü olan David Adler.

Sonraki buluşmalarda “transdüksiyon” ve “experimental ütopya” kavramlarını konuşmanın, R. Sennett’in The Open City – Açık Şehir makalesine de bakmanın iyi olacağı dile getirildi. Peter Saunders’ın “Social Theory and the Urban Question” kitabında Lefebvre’i şehirciliğin hümanist eleştirisi başlığında ele aldığı belirtildi.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi