Kent Hakkı Okumaları 7

İzmir Kent Hakkı Merkezi kolaylaştırıcılığında düzenlenen Kent Hakkı Okumaları için bir araya gelen grup, yedinci buluşmasını 25 Ağustos 2021 tarihinde Zoom üzerinden yaptı.

Senem  Doyduk, müşterekler, kenti müşterekleştirmek ve ortaklaştırmak üzerine sunum yaptı ve sunumun ardından müşterekler üzerine tartışma yürütüldü. Senem, Bülent Duru’nun Müşterekler Nedir? Doğal, Kentsel, Sosyal Müşterekler ve Kentsel Toplumsal Hareketlere Etkileri Üzerine başlıklı makalesinden bahsetti ve makalede kavrama daha geniş bir çerçeveden bakıldığını ifade etti. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin yayımladığı Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti (2018)’ndeki makalesinde Duru,  müşterekleri doğal varlıklar, kentsel alanlar, sosyal-kültürel değerler olarak ele alıyor: “Üç alan da kapitalist sistem için yaşamsal önem taşımakta. Mülkiyet ilişkileri sebebiyle antikapitalist bir yaklaşım var.” Duru, bu kavramın birçok katmanlı karışıklık barındırdığını söylüyor. Türkiye’yi Osmanlı mülkiyet sistemi nedeniyle kamu arazisinin çok olduğunu, dolayısıyla bu konulara malzeme olacak yerin çok olduğunu söylüyor.

Senem, 2014-2016 yıllarında Küçük Armutlu Mahallesinde buradan anlatılanlarla benzer bir kavramsal yaklaşımı benimseyen çalışmaya değindi. Mimar Meclisi Facebook grubunda bu tartışmaların görülebileceğini belirtti. Aynı zamanda, Mimarlar Odası’nın Dayanışma Sergisi, Yedikule Bostanları ve Herkes İçin Mimarlık örneklerinin incelenmesini tavsiye etti.

Kadim Üretim Havzaları’ndaki üretim biçimleri; ekolojiye ekonomik olarak yaklaşmamak ve doğal kaynakları tüm canlıların haklarını gözeterek kullanmak. Ekoloji ve mülkiyet ilişkileri; rant ilişkilenmesinden uzaklığı örneği; 

Dayanışma ve ortaklaştırma meselesi. Var olan kullanıcı grubunu da dahil etmek;

Küçük Armutlu’daki projedeki iç yönetim: Halk Meclisleri ve göç dalgasıyla kurulan mahallelerdeki kontrol mekanizmasında “ihtiyacın var mı?” vurgusu;

Kentsel dönüşüm süreçleri ve Tozkoparan örneği;

Mülksüzler hareketi, toplantıda tartışılan konular arasındaydı. Bu tartışmaların, “bütün bu alanları sermaye ilişkisi dışında nasıl yönetebiliriz?” sorusunun yolunu açtığına değinildi.

Yerel düzeyde her küçük pratiğin çok öğretici yanı olduğu sonucuna varıldı ve ardından “dışlayıcı müşterek” kavramı  üzerine tartışma yürütüldü: Koylara ulaşımın paralı olması örneği değerlendirildi.

Dolgu alanları, ekoloji ve kültürel açıdan değerlendirildi:  Devasa yatırımlarla “ortak kullanım alanları” yaratmak üzerine konuşuldu. 

Eylül’ün dördüncü haftasında yapılacak sekizinci okuma grubunda müşterekler tartışmasına devam etmek kararıyla toplantı sona erdi.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi