Kent Hakkı Söyleşileri 1 – Cemal Salman – Sakinlerden Gezginlere: Kent Kimin?

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin ilki, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Cemal Salman’ın katılımı ile  20 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleşti.

Salman’ın kentli haklarının düşünsel arka planını, tarihçesini, dayandığı uluslararası bildirgelerden bahsettiği söyleşi, kendisinin sorduğu “kent kimin?” sorusu ile başladı.

“Şehir tüm kent sakinlerinin olabilir mi? Sadece insanların mı olur? Ya da sadece o kentte yaşayanlar mı kent üzerinde söz sahibi olur?”

“O kent üzerinde kafa yoran, o kentteki yaşamın daha iyi bir yaşam olması için uğraşanlarıdır.” diyerek sorusunu yanıtladı.

Kentli hakları ile kent hakkının kavramsal farkına değindi: “Kentte bir sakinler var, kentli hakları daha çok onlara hitap eder. Bir de kent hakkı diye tarif edilen tartışmalarda da başka bir şey çıkar karşımıza: Kenti kısa süreliğine kullananlar, gelip geçenler, misafirler de var. Tek muhatabımız sakinler değil bugün konuşacağımız, sadece gezginler değil, sadece kentliler değil.”

Salman, kentli haklarının gelişiminden; Avrupa Kentsel Sartı, Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi, Habitat 2, Avrupa Kentte İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi gibi sözleşmelerin bize kentli hakları ile ilgili kavram seti verdiğini vurguladı.

“Güvenlik başlığı, ulaşım başlığı, çevre ve çevreyle uyumlu gelişme, barınma hakkı, istihdam, kamusal hizmetlere erişim, katılım hakkı, demokratik temsil, bilgi edinme, eşitlik ve ayrımcılığa uğramama hakkı ortak temalardan.”

Ekibimizden Dr. Aydın Arı’nın moderasyonu üstlendiği söyleşi, izleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. Herkese açık ve İDA YouTube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşi, yayınlandığı esnada yaklaşık kırk kişi tarafından izlendi.

Ayrıntılı bilgi almak ve video için:

Kent Hakkı Söyleşileri 1 – Sakinlerden Gezginlere: Kent Kimin?

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi