Kent Hakkı Söyleşileri

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 12 – Mücella Yapıcı & Akif Burak Atlar – İstanbul’da Kentsel Müdahaleler ve Mücadele

  İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin on ikincisi ve sonuncusu, Mücella Yapıcı ile Akif Burak Atlar’ın katılımı ile 17 Şubat 2022...

Daha fazla22 Şubat 2022

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 11 – Remzi Altunpolat – Kent Mekânında LGBTİ+ Olmak

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin on birincisi, Remzi Altunpolat’ın katılımı ile 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yapıldı. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını yapan Ayten...

Daha fazla20 Ocak 2022

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 10 – Cahit Akın – Kent-içi Ulaşım ve Şehir Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin onuncusu, Cahit Akın’ın katılımı ile 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yapıldı.  Kendini, emekliliğinde, “tüm vaktini okuyup...

Daha fazla15 Aralık 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 9 – Gökben Demirbaş – Feminist Perspektiften Bir Kent Hakkı Okuması

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin dokuzuncusu, Gökben Demirbaş’ın katılımı ile 17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yapıldı.  Yüksek lisansını Kamu Yönetimi, doktorasını...

Daha fazla17 Kasım 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 8 – Pelin Pınar Giritlioğlu – Barınma Hakkı Perspektifinden Türkiye’de Kent Politikalarına Bakış

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin sekizincisi, Pelin Pınar Giritlioğlu’nun katılımı ile 20 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Şehir ve Bölge Planlama...

Daha fazla20 Ekim 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 7 – Arif Ali Cangı – Kentin Ekolojisi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin yedincisi Av. Arif Ali Cangı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.  Av. Cangı, özellikle pandemiyle birlikte kent üzerine yeniden...

Daha fazla14 Temmuz 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 6 – Cihan Uzunçarşılı Baysal – Akıllı Şehirler, Eko-Kentler, Tekno-Hublar, Kötücül Cennetler

İDA Kent Hakkı Söyleşilerinin altıncısı, Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın katılımı ile 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Cihan Uzunçarşılı Baysal, İstanbul...

Daha fazla16 Haziran 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 5 – Leyla Bektaş Ata – Gecekondulu Kadınların Kentsel Mekân Deneyimi ve Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin beşincisi Dr. Leyla Bektaş Ata’nın “Gecekondulu Kadınların Mekân Deneyimleri ve Kent Hakkı” konulu söyleşisi ile devam...

Daha fazla19 Mayıs 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 4 – Hatice Kurtuluş – Başka Bir Kentin Mümkün Olduğuna Dair Düşünsel Bir Dayanak Olarak Kent Hakkı

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin dördüncüsü, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş’un katılımı ile 21 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Kurtuluş, Lefebvre’in kullandığı,...

Daha fazla21 Nisan 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 3 – Ozan Kamiloğlu – Hak Kavramının Sınırları ve Kent Hakkının Olanakları Üzerine

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin üçüncüsü, Londra Southbank Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ozan Kamiloğlu’nun katılımı ile  17 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleşti....

Daha fazla17 Mart 2021

İDA Kent Hakkı Söyleşileri 2 – T. Gül Köksal – COVID-19’da Başka Bir Kentsel Mekân Olasılığı?

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin ikincisi, Kocaeli Dayanışma Akademisinden T. Gül Köksal’ın katılımı ile 17 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Gül...

Daha fazla17 Şubat 2021

Kent Hakkı Söyleşileri 1 – Cemal Salman – Sakinlerden Gezginlere: Kent Kimin?

İDA Kent Hakkı Söyleşileri’nin ilki, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Cemal Salman’ın katılımı ile  20 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Salman’ın...

Daha fazla21 Ocak 2021
Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi