Biyografi

 

Remzi Altunpolat

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında  yüksek lisans yaptı. Bir süre Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 15 yılı aşkın süredir LGBTİ+ aktivizmi içerisinde yer alıyor. Hâlihazırda Kaos GL Derneği üyesi. Konuşmacı olarak pek çok panel, konferans, sempozyum, söyleşi ve eğitime katıldı, çeşitli yayın organlarında yazıları yayınlandı. Kaos GL, Kaos Q+, Praksis, Yaşayan Marksizm, Kampflatz, Eleştirel Pedagoji dergilerinin yayın ya da danışma kurulu üyesi.  

Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlikler, feminizm, erkeklik, LGBTİ+ çalışmaları, Queer teori, eğitim ve sağlık politikaları, sendikal hareketler, insan hakları, sosyal ve siyasal teori, kamu hukuku ve devlet teorisi başlıca ilgi alanları arasında yer alıyor.

 

Özet

 

Sunumda hâkim cinsiyet rejiminin ikincilleştirdiği, yok saydığı, görünmez kıldığı LGBTİ+’ların mekânla/kentle ilişkilerindeki fiziksel, simgesel, sosyo-ekonomik ve siyasal özgüllükler, LGBTİ+’ların mekânı deneyimleme biçimleri, kent mekânlarını kullanımda ve kentsel hizmetlere erişimde LGBTİ+’ların deneyimledikleri eşitsizlikler ile ayrımcı ve dışlayıcı pratikler, “queer mekânlar” ele alınmaya çalışılacak; cis-heteronormativitenin mekânlarda nasıl cisimleştiği ve mekânlar üzerinden nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır.

Son yıllarda belirli bir farkındalık oluşmakla birlikte LGBTİ+’ların uzunca bir süre kent hakkı tartışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmediğine değinilecek, bu bağlamda LGBTİ+’ların kent hakkı mücadelesi ile tanınma mücadelesinin iç içeliğine vurgu yapılacaktır. Sonuçta, LGBTİ+’ların mücadele zemini olarak mekânın/kentin nasıl dönüştürülebileceği, ne türden karşılaşmalarla dayanışma pratikleri ve birbirimize kudret verdiğimiz kamusallıklar inşa edilebileceğine dair tartışma açmak amaçlanmaktadır. 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi