Biyografi

 

Ayşe Mücella Yapıcı

02.05.1951 İstanbul Doğumlu

Yüksek Mühendis Mimar 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu.

Meslek hayatına İstanbul Anakent Belediyesi Planlama müdürlüğü  Planlama müdürlüğünde başladı.1980 darbesinden sonra Mimarlık mesleğini serbest olarak mimar olarak  sürdürdü. Mezuniyetinden itibaren gönüllü olarak sürdürdüğü  TMMOB Mimarlar Odası çalışmalarını, Mimarlar Odası Çevre Etki Ve Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri olarak  2005 yılından itibaren profesyonel olarak sürdürmektedir. Mimarlık kent ve çevre konusundaki mesleki çalışmalarını bir aktivist olarak kent ve çevre mücadelesi içerisinde de sürdürmeye devam etmektedir. Taksim Dayanışması ve Haydarpaşa dayanışması katılımcısıdır. TMMOB Yönetim ve Yürütme kurulu üyesidir. TMMOB’nin kent çevre, planlama, afet ve  kadın komisyonlarında yer almakta TMMOB İstanbul Kanalı Bilim Kurulu Yürütücülüğünü yapmaktadır.

Akif Burak Atlar 

2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Planlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin Çevre Düzeni Planı çalışmalarında yer aldı. Ekim 2018’de TESEV’e proje yürütücüsü olarak katıldı. Kasım 2019’da İstanbul Buyükşehir Belediyesi Bimtaş bünyesinde kurulan Kooperasyon ve İletişim biriminde yönetici olarak göreve başladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 2010 – 2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Sekreterliği; 2019-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.  İstanbul Planlama Ajansı’nda İPA Enstitü Koordinatörü olarak çalışmalarına devam diyor. 

  

 

 

Özet

 

Çok uzun yıllardır kentsel ve toplumsal mücadelenin içinde olanca gücüyle emek veren Yüksek Mühendis – Mimar Ayşe Mücella Yapıcı, ağırlıklı olarak “Neo-liberal Dönemde İstanbul’un Kentleşme Deneyimi” üzerinde dururken, halen İstanbul Planlama Ajansı‘nda İPA Enstitü Koordinatörü olarak çalışan Akif Burak Atlar’ın odağı, “Kent Meselesinin Demokrasi ve Yurttaşlık Hakkıyla İlişkisi ve ŞPO Deneyimi”. 

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi