Kent Stratejileri Merkezi

Yönetişim anlayışına karşı çıkmak, içinde soluk aldığımız kapitalist kenti daha fazla öğrenip çözümlemek, kentler üzerinden şekillenen her düzeydeki mücadelenin içinde yer almak, içinde yaşadığımız kentlerdeki soyguna, yoksulluğa ve yoksunluklara karşı çıkmak ve yaşadığımız kentleri yaşanabilir hale getirmek amacıyla” yola çıkmış bir çaba. Bu yolculukta öncelikle içinde yaşadığımız kentlerdeki konu ve sorunları ele alıp öğrenip incelemeye, araştırıp değerlendirmeye ve çözüm odaklı yapıcı öneri ve eleştiriler geliştirmeye çalışacaklarını vurguluyorlar. Kentle ilgili karar ve uygulama süreçlerine etkin ve sürekli bir katılım ile çoğulcu demokrasiyi önemsiyorlar. Yaşadığımız kentlerde gelişen her düzeydeki harekete katılmak, kentle ilgilenen herkes, her kurum ya da bireyle yan yana olmak temel hedefleri. Facebook’taki Kent Stratejileri Merkezi isimli herkese açık grup da bu birlikteliğin bir mecrası olarak işliyor.

Kent Stratejileri Merkezi

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi