Kent95

Kent95, Hollanda merkezli Bernard van Leer Vakfı tarafından sürdürülüyor. 

Kent95 kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Kent95 programı, bebekleri, aileleri ve onların hizmet alabilmelerine aracı olan kent yöneticilerini bir bütün olarak değerlendirmektedir.

harita ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV), Bernard van Leer Vakfı desteği ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin işbirliği ile yürüttüğü Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nin bir ürünüdür. Gaziantep, İstanbul ve İzmir sürmektedir.

harita adresinde, örneğin İzmir sekmesine tıklandığında ilin haritasının ve Genel, İlçeler ve Sokaklar sekmelerinin yer aldığı 2018 yılı yaş ve rayiç bedel haritası  açılır. Nasıl kullanılır sekmesinde yeterli açıklama mevcuttur. İnteraktif haritalarda mahallelere tıklandığında mahallelerin yaş grubu profilleri, rayiç bedelleri veya çocuk oranları hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir.

İnteraktif  haritalama yönteminin kullanıldığı iyi bir örnek. Projenin veri analizi, haritalama ve dijital aracı oluşturma aşamalarında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği yapılmıştır.

Kent95

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi