Kentimiz İzmir Derneği

2012’de kurulan İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği, “kentimizin tarihi değerlerine sahip çıkarak İzmir’in bilinirliğini, itibarını artırmak ve kentin merkezinde yer alan tarihi hazineleri gün ışığına çıkartmak, korumak ve geliştirmek için çalışmaktadır.” Başlıca amacı “kültürel mirasımızı değerlendirerek, kamuoyunda ilgi, merak, farkındalık, koruma ve geliştirme bilinci oluşturmaktır.” Bu doğrultuda yürüttükleri İzmir Tarih İletişim Projesi, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan İzmir Tarih Projesi‘nin iletişimini üstlenmektedir. İzmir Tarih Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile bölgede çalışan ve yaşayanların katılımlarıyla geliştirilmiştir. Başta bölge kullanıcıları olmak üzere ilgili tüm tarafların işbirliğiyle, tarihi merkezin canlanması için gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu projenin temelini oluşturuyor.

Kentimiz İzmir Derneği

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi