Kod-29 – İrfan Kaygısız –

Kod-29 nedir?
Bu kodla işten çıkarılma durumunda ne yapılabilir?

İrfan Kaygısız yanıtlıyor…

İşçiler işten çıkarıldığında işverenler SGK’ye bildirimde bulunurlar. Çeşitli kod numaraları var. 41 tane kod vardır. Hangi nedenle işten çıkarıldığını belirtiyor o kod numarası. Bununla birlikte kod numarası hangi haklara sahip olduğunu da ifade ediyor. Yaygın olarak bu dönemde işten çıkarma yasağı var denildi. Bir madde hariç. İş Kanunu 25/2 maddesi hariç. İşçi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıyor ise işten çıkartılabilir. Peki bu koşulda işten çıkartılanların hakları ne olacak? Kıdem tazminatı alamaz, ihbar tazminatı alamaz, işsizlik ödeneğinden de yararlanamaz. Diğer nedenlerle işten çıkarma yasak diye ifade edilince işverenler bu maddeden işçileri atmaya başladılar. Örneğin sendikalarda örgütlenmeye gidiyor işçiler ama diyorlar ki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan yani kod-29’dan atıyoruz sizi çünkü başka gerekçe yok. Yani işçiye diyor ki seni hırsızlıktan attım, taciz nedeniyle attım, sarhoş işe geldiğin için attım. İş Kanunu 25/2 maddesinde yer alan bazı nedenlerden attım diyor. Tabii çok aykırı uygulamalar söz konusu olunca geçenlerde Çalışma Bakanlığı dedi ki bu kod-29 sistemini değiştiriyorum. Orada 8-9 tane madde var onların hepsine ayrı kodlar vereceğim. Ayrı kodlar vermek sorunu çözmüyor.

Kod-29’dan atılırsak ne yapmamız gerekiyor? Hukuki açıdan yapılacak tek şey hızla dava açmak. Çünkü hem yılların birikimi olan kıdem tazminatı hakkımız yanıyor, ihbar tazminatı alamıyoruz ve işsiz kaldığımız dönemde asgari bir gelir sağlayacak olan işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyoruz. Bunun bir başka kötü tarafı damgalanmış olmak. Bir başka işyerine gidip de iş başvurusu yaptığınızda, “daha önce falanca yerden çıkartıldım”, “neden”, “25/2’den çıkartıldım” konuşması işçiyi zor durumda bırakan bir durum oluyor. Bu durumda o işçinin yeniden işe başlaması daha zor hale geliyor. Bu nedenle hem çalışırken hem birikmiş haklarını almak hem de sonraki iş yaşamı açısından bir dizi olumsuz sonuç yaratan bir uygulama. Bu dönemde kamusal alanda göstereceğimiz çeşitli ortak tepkilerin ötesinde dava açmak dışında elimizde bir seçenek maalesef şu an yok.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi