Law for Life & Advice Now

İngiltere’de toplumsal hukuk eğitimi alanında faaliyet gösteren bir oluşumdur. Kendilerini “İnsanların adalete erişimi güvence altına almak için gereken bilgi, güven ve becerilere sahip olmalarını sağlamaya adanmış bir hayır kurumu” olarak tanımlıyorlar. Ağırlıklı olarak faaliyetleri gönüllülük esasında hayata geçirilmekle beraber, çeşitli kesimlere “Public Legal Education (PLE)” (Toplumsal Hukuk Eğitimi) vermek ve sertifika programları düzenlemek yoluyla gelir elde edici bazı faaliyetleri de bulunuyor.

Temel olarak çevrimiçi eğitim ve rehberliğe odaklanmış bulunan kuruluşun bünyesinde bu ihtiyaçlara yönelik olarak; Bilgi ve Dijital İnovasyon Bölümü, Hukuki Eğitim ve Ücretli Hukuki Yardım Birimi, Eğitim ve Öğretim Birimi, Konut ve Evsizlikle Mücadele Projesi Birimi, Araştırma Birimi gibi birimler mevcut.

Law For Life faaliyet alanlarını kısa şöyle tanımlıyor;

Farklı yasal alanlarda toplumsal hukuk eğitimi.
İhtiyaçlara göre belirlenmiş eğitim ve oturumlar.
Özel ve resmi kuruluşların çalışanlarına yönelik hukuk eğitimleri.
Hukuk mekanizması içinde hakkın etkin kullanılması için uygulama eğitimleri.
Hukuki bilgi üreten kesimler için kaynak ve yöntem eğitimleri.
Yasal bilgi kaynaklarına çevrimiçi yollarla erişimi kolaylaştırmak ve buna dair eğitimler.
Toplumsal Hukuk Eğitiminin geliştirilmesi ve içeriğinin yenilenmesi.
Toplumsal Hukuk Eğitimi uzmanlığı eğitimi.
Danışmanlık hizmetleri

Bu faaliyet alanlarından da görüleceği üzere kuruluş, temel olarak adalete erişimi güçlendirmek için, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere topluma temel hak eğitimi vermeyi hedeflemiş ve organizasyonunu buna göre şekillendirmiştir.

Web sayfalarında, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına yönelik basit yönlendirmeler yer alıyor. İlk aşamada evsizlere yönelik olarak konuttan tahliye ve kira ödemesi gibi sorunlara çözüm amacıyla kurulmuş olsa da geçen zamanda içerik oldukça zenginleşmiş durumda. Bireylerin göçmenlik, evsizlik, iş hukukuyla ilgili sorunları, aile hukuku sorunları, eğitim, sağlık, vergi gibi kategorilere ayrılmış başlıklara girerek ihtiyaçlarına dair basit hukuki bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri bulmaları mümkün. “Advicenow”ın belirgin yanları basitlik ve anlaşılırlık. Mevzuat ile boğulmadığı, doğrudan doğruya soruna yönelik çözümler ürettiği için oldukça yüksek oranda başvurulan bir kaynak haline gelmiş. Sitenin kullanıcı yorumları ve aldığı ödüller de oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

Law for Life & Advice Now

 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi