Mekânda Adalet Derneği (MAD)

“Mekânda adalet kavramını, hem bir analitik çerçeve hem de bir toplumsal mücadele alanı olarak ele alıp yaşadığımız çevreyi anlamlandırmak ve daha adil, ekolojik, demokratik bir dünya kurmak için çalışmalarımızın merkezinde” konumlandırıyorlar.  Mekâna dair nitelikli, yenilikçi ve kamusal bilgiyi biriktirip, üretip paylaşmak üzere, sahadan beslenen bir grup eylem araştırmacısının başlattığı Beyond İstanbul isimli araştırma kolektifine yaslanarak 2016 yılında kurulmuş. Beyond İstanbul, sonrasında araştırma temelli bir yayıncılık programına evrilerek MAD’ın üç ayda bir çıkardığı yarı-akademik derginin adı olmuş.  1999 depremi sonrası yeşeren taban hareketleri ve ardından Düzce Umut Atölyesi deneyimi, işçi sınıfı mahallelerini hedef alan kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekolojik yaz okulu deneyimi,  MAD’ın kuruluşunu beslemiş.

Çevrenin korunması, kentsel haklar, farklı toplulukların maruz kaldıkları ayrımcılıklar gibi mekânsal adalet kapsamına giren hukuk davalarının açılması, takip edilmesi ve bilgisinin üretilmesi MAD’ın temel çalışma alanlarından birini oluşturuyor.

Toplumsal dönüşüm hedefli ve eylem odaklı araştırmalar, MAD’ın odak noktası. Bu araştırmaların sahayı beslediğini ve sahadan beslendiğini; yerel topluluklar, aktivistler, araştırmacılar ve sivil toplum aktörleri arasında ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ediyorlar. Faaliyetlerinin merkezine araştırma temelli yayıncılığı alıyorlar. Saha deneyimlerinden, araştırmalarından, gözlemlerinden elde edilen bilgileri belgesel, video-haber, veri görselleştirme faaliyetlerinin yanı sıra tematik yayınlar üreterek kamuoyuyla paylaşıyorlar.

Çevre adaleti, kentsel politikalar ve MADakademi program başlıkları altında çalışmalarını sürdürüyorlar.

beyond.istanbul dergisi, Umut Arşivi (Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer mücadeleler veren insanlara ve gruplara görünürlük sağlamayı, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform olmayı amaçlayan web sitesi), MAD YouTube ve MAD podcast kanallarını besliyorlar.

Mekânda Adalet Derneği (MAD)

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi