Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

“Yurdumuza sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki sahipsiz insanların haklarını korumak ve savunmak için (…) hayati tehditlerden kaçarak buralara kadar gelebilen ve ülkemizde haklarını arama ve ihtiyaçlarını karşılayabilme konularında son derece olumsuz imkanlara sahip olan bu kişilere gücümüz yettiğince yardımcı olabilmek amacıyla” 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulur.

Çocuk, kadın, hukuk, insan hakları, eğitim, psiko-sosyal yardım, sağlık, çalışma, insani yardım gibi alanlarda faaliyet gösteren STÖ’ler, meslek odaları, uluslararası kurum ve mekanizmalar ile birlikte bu alandaki muhataplara yönelik hizmetler üretilmesine veya hizmetlerin organize edilmesine aracılık etmek; Belediyeler, Türkiye’nin sosyal hizmete yönelik kamu kurumları, Valilik ve Birleşmiş Milletler’in alandan sorumlu uzman organı olan Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Komiserliği (BMMYK) ile bu alanda sorunlara yönelik çözümler üretmeye ve uygulamaya aracılık ederler. Bu alanda çalışmayı, uluslararası mülteci terminolojisinin bir deyimi olan “yük paylaşımı” olarak değil, insanlık ailesi adına bir “onur paylaşımı” olarak görerek yıllar içinde çok sayıda etkinlik ve rapor üretirler.

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi