Pandemi Döneminde Çalışanların Gelir Kaybı – Meryem Kurtulmuş –

Pandemi döneminde, çalışanların gelirleri nasıl etkilendi? Çalışanlar nasıl bir gelir kaybına uğradı?

Dr. Meryem Kurtulmuş yanıtlıyor…

Pandemide çalışanlar önemli ölçüde gelir kaybına uğradı. Bunu iki türlü söyleyebiliriz. Bir tanesi zaten işsizlik nedeniyle yani işsizlik arttığı için işsiz kalındığı için tamamen bir gelir kaybı yaşandı. Bir de bunun dışında ücretli çalışanların ücretlerinde önemli ölçüde bir düşme oldu. İlki işsiz kalma dolayısıyla tamamen gelirden yoksun kalma durumu, ikincisi ücret gelirlerinde düşme olması. Ne ölçüde bir düşüş oldu diye bakarsak, örneğin kısmi çalışma ödeneği alanlar var. Bunlar yaklaşık 3,8 milyon kişi son bir sene içinde. Bunlar daha önce aldıkları ücretlerden daha düşük ücret aldılar kısmi çalışma ödeneği adı altında. Diğer bir kesim, ücretsiz izne gönderildi, onlara da nakdi ücret desteği verildi. Yaklaşık 2,5 milyon kişi son bir yılda nakdi ücret desteği aldı ki bu da asgari ücretin neredeyse yarısı kadar. Bunlar dışında ayrıca işsiz kalıp işsizlik ödeneğinden faydalanan 1 milyon civarında kişi oldu. Bunların hepsini topladığımızda 7 milyonun üzerinde kişinin daha önce aldığı ücretlerden çok daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını ya da daha az gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu 7 milyon kişi, oransal olarak bakarsak, SGK’ye kayıtlı çalışan 14 milyonun yarısından fazlası ediyor. Yani kayıtlı çalışanların yarıdan fazlası bu dönemde aldıkları ücretlerden çok daha düşük ücretle, gelirle hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldılar. Kayıtsız olanları ayrı tutuyorum, onların durumu çok daha vahim.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi