Pandemi Döneminde Kadına Yönelik Şiddet – Gülnur Bingöl –

Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet ve evin tekinsizliği…

Avukat Gülnur Bingöl anlatıyor…

Kadınlar için pandeminin olumsuz etkilerine bakılacak olursa, kadınlar “evde kal” uygulamalarıyla dışarıda Covid-19 tehlikesi ile içeride ise ev içi şiddet arasında sıkıştı.
Pandemi, virüsten korunmak için kapanılan evlerde kadınları; psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet failleri ile baş başa bıraktı. Şiddet mağduru kadınlar sosyal destek kaynaklarına erişemedi. Sığınma evleri yetersiz kaldı. Alo 183 gibi destek hatlarına yoğunluktan ulaşamadı.
Tüm bu olumsuzluklara ek olarak;
Bu dönemde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının, yükümlülerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir karar verildi. Bu karar ile kanun bir anlamda askıya alındı ve tabiri caizse “şiddet failinin sağlığını tehlikeye atmayalım” dendi. Kadınların koruma tedbirine ulaşması zorlaştı. Şiddete uğrayan kadınlar bu karar neticesinde ulaştığı karakollardan geri gönderildi.
Daha sonra ceza infaz yasası ile şiddet failleri geçici süreyle tahliye edildi ve bu tahliyeler şiddet mağduru kadınlara bildirilmedi. İnfaz uygulamaları ile kadına karşı işlenen birçok suçta indirim öngörüldü. İnfaz yasası henüz gündem olurken, diğer yandan da çocuk istismarını evlilikle aklama yolunda önerge gündeme geldi. Daha öncesinde de benzerleri gündeme gelen bu önergeden geri adım atıldı.
Son olarak Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çekildi. Tüm bu işlemler; Kadına yönelik suç işleme potansiyeline sahip bir fail için bir anlamda cezasızlık algısına sebep oldu. Fail aynı suçları daha şiddetli bir şekilde gerçekleştirmeye devam etti.
Verilere değinecek olursak, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun belirlemelerine göre pandemi sürecinde Türkiye’de; -fiziksel şiddet yüzde 80, -psikolojik şiddet yüzde 93, -sığınma evi talebi yüzde 78 oranında artış gösterdi. Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet bir yıl içerisinde yüzde 38,2 arttı.
Dünya verilerini inceleyecek olursak, Çin’de artan kadın şiddetinin ve azalan desteğin nedenlerinin yüzde 90 oranında pandemi ile ilişkili olduğu rapor edildi. Aynı durum Avrupa ülkelerinde de kendini gösterdi. İngiltere’de pandemi sürecinde gerçekleşen ilk kadın cinayeti “ülkenin ilk koronavirüs temelli kadın cinayeti” olarak kayıtlara geçti.
Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi