Ayten Alkan

1972’de Eskişehir’de doğdu. Mülkiye mezunu. Doktorasını 2003’te tamamladı. 1995-2008 arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 2008 yılından istifasını vermek durumunda kaldığı 2016’ya kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 2017-2019 arasında da ABD ve Almanya’daki iki farklı İleri Araştırma Enstitüsünde çalıştı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi, çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik yayın kaleme aldı. Kent sosyolojisi ve kuramları, yerel yönetimler ve yerel siyaset, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, eleştirel hayvan çalışmaları ve şehir hayatında hayvanlar çalışma alanları arasında. “Lâmekân” başlıklı bir hikâye kitabı yayımladı, çeşitli kitaplar tercüme etti. 2019 ortalarında İzmir’e yerleşti. Üniversiteye geri dönüş başvurusunda bulunmuş olsa da Barış imzacısı olması hasebiyle bu talebi reddedildi. İzmir Dayanışma Akademisi mensuplarından. Aynı zamanda yoga eğitmeni. Sayıları değişen kedilerle birlikte yaşasa da giriş katında olan evi mahallenin diğer kedilerinin de uğrak yeri. Kasım 2020’den bu yana İzmir Kent Hakkı Merkezi Projesi’nin koordinatörlüğünü heyecan ve sevinçle yürütüyor.

Bilge Martan

1991 yılında, İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Kentsel Planlama Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında dayanışma ağları ve meslek odası çalışmalarına dahil oldu, mahalle çalışmalarında yer aldı. Yaklaşık dört yıl Şehir Plancıları Odası sekreterya ekibinde görev aldı. Kentsel dönüşüm ve yerinden edilme, gecekondu mahalleleri, soylulaştırma, ayrımcılık, ötekileştirme, göç ve mültecilik alanlarında ve doğa koruma alanında çalışma ve projelere dahil oldu. Suriyeli mültecilerin kentli hakları çerçevesinde kentsel hizmetlere erişimi ile ilgili yüksek lisans tezini yazarken, 2018 yılı sonunda İzmir’e taşındı. Doğa koruma alanı ile beşerî ilişkilerin ilişkiselliğini keşfetmeye başladığı dönemlerde Doğa Derneği ile yolu kesişti. Bir doğa koruma projesinin yürütücülüğünü yaptı. Haklar üzerine kafa yoran çeşitli oluşumlarda üyeliği ve gönüllülüğü devam ediyor. Çağdaş dans ve latin dansları ile ilgileniyor. İzmir Kent Hakkı Merkezi’nde Yardımcı Proje Koordinatörlüğü görevini sürdürüyor. Ekipte olduğu için mutlu ve heyecanlı.  

Aydın Arı

1968 yılında Serik’te doğdu. Babasının memuriyeti gereği ilkokulu Afyon’da ve ilçelerinde, ortaokulu Mersin Aydıncık’ta okudu. Bursa Işıklar Askeri Lisesini bitirdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisinden ayrılıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bir yıl devam edip aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ve 1998’de iktisat bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktorasını bu üniversitede ve disiplinde tamamladı. Barış imzacısı olduğu için 2017’de üniversiteden uzaklaştırıldı, 2018’de KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Bu işleme yönelik hukuk yolu devam ediyor. Arkadaşlarıyla bir kantin işletti, çeviri yaptı, stratejik plan hazırladı ve sonunda bu projeye katıldı. Akademideyken büyük ölçekli genel denge modelleri, enflasyon ve istikrarsızlık gibi makro ekonomik konularla uğraştı. Akademi sonrası ise bütçe hakkı, yerel yönetimlere katılım, kent yoksulluğu, yolsuzluk ve suç gibi mikro konularla ilgilenmeye başladı. İzmir Kent Hakkı Merkezi projesinin çok disiplinli bünyesinde iktisat doktoru olarak yer almaktan çok memnun.

Evren Çıldır

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2006-2017 yılları arasında İstanbul’da çeşitli avukatlık büroları ile özel şirketlerde avukatlık yaptı. İnsan Hakları Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Telekomünikasyon Regülasyonu alanlarında çalıştı. 2017 yılından itibaren İzmir’de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İzmir Barosu’nda İnsan Hakları Merkezi Koordinatörlüğü ve Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nda baro temsilcisi sıfatıyla çalışmalar yürüttü. Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu organizasyon ekibinde, İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesi uygulayıcı ekibinde yer aldı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’nun İstanbul Protokolü eğitici eğitimini tamamlayarak eğitici ekibinin içinde yer aldı. Şu sıralar İzmir Kent Hakkı Merkezi’nin Eğitim ve Savunuculuk Birim Yöneticisi olarak görev yapıyor ve hemşerilerin kentsel adalete erişimi, toplumsal hukuk eğitimi ve kent hakkı konuları üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. 

Erhan Küçük

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2011 yılında, yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk alanında 2015 yılında tamamladı. Doktora eğitimine halen SOAS Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam ediyor. Dokuz yılı aşan çalışma hayatında avukatlık, akademisyenlik ve uluslararası örgütlerde danışmanlık yaptı. Erhan Küçük, Londra Merkezli Demokrasi ve Barış Araştırmaları Merkezi (CDPR) ile ortak yürütülen İzmir Kent Hakkı Merkezi projesinde 1 Aralık 2020’den itibaren idari koordinatör olarak çalışıyor.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi