Right to The City Boston 

Boston’daki düşük gelirli gruplarla göçmenlerin oluşturduğu çeşitli inisiyatiflerin istikrarlı yerel toplulukların insaşı, ekonomik ve toplumsal adaletin tesisi, demokratik katılım hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için bir araya geldiği bir ittifaktır. Öncelikli mücadele alanları Boston’dak soylulaştırma ve yerinden edilme pratikleridir. Boston’da “yerinde kalma hakkı” (right to remain) etrafında kenetlenmiş koalisyonun –Boston Kiracılar Koalisyonu ile birlikte- bir parçasıdır. 

Right to The City Boston 

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi