“SOL PERSPEKTİFTEN KENT HAKKI, TOPLUMSAL HAREKETLER VE YEREL YÖNETİMLER”

Ekimizden Aydın Arı, SODEV İzmir Temsilciliğinin 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlediği İzmir Yerel Yönetimler Okuluna katılarak “Sol Perspektiften Kent Hakkı, Toplumsal Hareketler ve Yerel Yönetimler” başlıklı bir seminer verdi.

Sınıflı toplumlarda üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti talebi olarak “sol”u tarif ederek başladığı konuşmasına, hakların tarihsel gelişimi içinde kent hakkının yerini tespit ederek devam etti. Kenti, “toplumsalın, siyasalın, refahın, bilginin, karşılaşmaların, oyunun, eğlencenin, sanatın üretildiği bir oeuvre” (sanat eseri) olarak” tanımlayan Henri Lefebvre’i takiben, bu eserin, vatandaşlık bağı aranmaksızın kent sakinlerince kolektif olarak yaratıldığına dikkat çekti. Lefebvre’e göre, bir kente ait olmayı, mülkiyet ya da zenginlik değil temellük hakkı ve katılımcılık belirler. Kentsel mekânın üretimini belirleyen güç ilişkileri yeniden düzenlenmeli ve kent üzerindeki hak sahipliği ile kent ve kentleşme süreçleri üzerindeki denetim, devlet ve sermayeden kentin sakinlerine geçmelidir.

Her türden siyasal katılım talep eden toplumsal hareketlerin sistematik olarak bastırıldığı otoriter neoliberal çağda, temsili parlamenter demokrasinin çalışmadığını; toplumun tümünü ya da yerel bir kısmını ilgilendiren politika kararlarının tasarımına katılımın olanaklarının olmadığını; adalete erişimin önünde büyük engeller olduğunu belirtti Aydın. Yerel yönetimler düzeyinde de yerel bütçelerin siyasal talep ve eylemin asıl nesnesi yapılması önündeki engelleri sıraladı. Arkadaşımız konuşmasını şu genel noktaları vurgulayarak tamamladı: Yerel temsilcileri seçemiyoruz; bütçeyi belirleyemiyor, anlayamıyor, denetleyemiyoruz; kente ilişkin karar alma mekanizmalarının içinde yer almıyor geniş emekçi kesimler; kent hakkı, şu anki kullanıcısı olan sermaye ve siyasi erk sahiplerinden emekçi sınıflara ve dışlanmışlara, bu haktan yoksun bırakılmışlara verilmelidir.

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi