Sosyal İklim Derneği

Sosyal İklim Derneği; doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürütmek üzere, gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’de kurulur.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştirirler. Hikâyeleştirme, oyunlaştırma, akran eğitimi, atölye ve fikir üretme kamplarına yer verdikleri çalışmaları ile ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Erişilebilir Temiz Enerji’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ amaçlarına etki hedeflerler.

Sosyal İklim Derneği

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi