Kent Hakkı Kaynakça

Birincil Kitaplar Akbulut, Bengi, Fikret Adaman, Umut Kocagöz (Haz.) (2017) Herkesin Herkes İçin: Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji, Metis Yay., İstanbul. Brenner, Neil, Peter Marcuse & Margit Mayer (Der.) (2014) Kâr İçin Değil Halk İçin Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı, Çev. Ali Yağız Şen, Sel Yay. İstanbul. Erdoğan, Erkin, Nuran Yüce ve Özdeş Özbay …

Kent Hakkı Kaynakça Devamı »