“THE:PLACE” PROGRAMI İÇİN YOLA ÇIKTIK!

İzmir Kent Hakkı Merkezi (İKHM), Turkey Hand in Hand with Europe: Programme for Local Authorities and Civil Society Exchange/Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler için Değişim Programı THE:PLACE‘in Türkiye finalistlerinden oldu. Mercator Foundation (Mercator Vakfı) tarafından desteklenen program, ALDA (European Association for Local Democracy) ve MAD – Mekanda Adalet Derneği‘nin işbirliğiyle yürütülüyor. 

Türkiye’de bir belediye ile işbirliği içinde çalışan ya da çalışma potansiyeli olan bir sivil toplum kuruluşunun, Avrupa’da benzer konumdaki bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşması, birlikte bir proje geliştirip hayata geçirmeleri, bu süreçte birbirlerinden ve programdaki rehberlikten öğrenmelerini amaçlayan program, Türkiye’den ve Avrupa’dan 6’şar örgütün finalist olmasıyla başladı. Programın “yoğun rehberlik” aşaması 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde İstanbul’da tamamlandı. İstanbul’daki çalışmalara İKHM Asistan Proje Koordinatörü Bilge Martan ve İDA Yeni Medya Projesi Koordinatörü ve İKHM Danışma Kurulu Üyesi Özer Yersüren katıldılar. Program, Nisan ve Mayıs aylarında bir dizi çevrim içi eğitimle devam edecek. 

İKHM, Vilnius / Litvanya’da bulunan ve on yılı aşkın bir süredir özellikle çocuklar ve gençlerin kentsel yaşam içinde güçlendirilmesi için çalışan Padėk Pritapti ile ortaklaştı. Ekim 2023’e kadar devam edecek olan süreçte, Padėk Pritapti başta olmak üzere program katılımcısı olan diğer örgütlerle, yanı sıra programın yürütücüleri olan ALDA ve MAD’la pek çok alışverişimizin olacağını, bu sürecin bütün katılımcıları ve ilgili tarafları zenginleştirip güçlendireceğini düşünüyoruz. 

Programın İzmir ayağında, Karşıyaka Belediyesi ile mevcut işbirliğimizin devam edeceğini öngörüyoruz.                    

THE:PLACE’in yürütülmesinde Bilge Martan ve Özer Yersüren’in yanı sıra İKHM Koordinatörü Ayten Alkan ve İzmir Dayanışma Akademisi üyelerinden Can Tülük de sorumluluk aldılar. Böylece sevgili Can Tülük de İKHM ekibine katılmış oldu. Karşıyaka Belediyesi’nden bilhassa sevgili Metin Şavural’ın başından bu yana çok desteğini alan ekip çalışmalarına başladı bile!

   

 

             

  

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi