Urban Interfaces

Utrecht Üniversitesinin bir girişimi olup geniş bir uluslararası iş birliği alanına da sahip bulunan urban interfaces (kentsel arayüzler) kendini yaratıcı ve katılımcı yöntemlerin eleştirel perspektifle incelenmesine adanmış bir araştırma platformu olarak tarif eder. Platform medyadan sanata değin bir dizi alana bakar ve bu alanlarda kullanılan teknolojiler ile sosyo-mekânsal pratikler, bu teknolojilerle pratiklerin kentsel kültürün biçimlenmesine etkileri üzerine eleştirel düşünce üretir. Kentsel kamusal hayatın bir dizi teknolojik ve kültürel arayüz tarafından biçimlendiği ya da dolayımlandığını bir ön kabul olarak alan oluşum, kentsel dönüşüm süreçlerinin anlaşılmasına yarayışlı kuramsal ve kavramsal araçlar yaratmayı amaçlar. Düzenli olarak yayımladıkları almanağın sayfasından çok sayıda ilginç makaleye çevrimiçi olarak ulaşılabilir. 

urban interfaces

Font boyutlandır
Kontrast
İzmir Kent Hakkı Merkezi